Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Philosophy I

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE0B16FI1 KZ 4 2+2s anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

We deal with the most important persons, schools and ideas of ancient philosophy. We are concerned especially on transdisciplinary nature of philosophy and connection of old philosophical thoughts with recent problems of science, technology, economics and politics.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE0B16FI1

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/filozofie-1

Osnova přednášek:

1.Philosophy and thinking. Mythical, philosophical and scientific accounts. The first philosophers.

2.Thales and the Milesian school. Seeking for the basic principle, reductionism, hylozoism, the conception of soul.

3.Pythagoras and his school, present-day residues of Pythagoreism (numerology, reincarnation .)

4.Heraclitus, dynamical approach. Comparison to the Eastern philosophy.

5.The school of Eleya, problems with methodology of cognition (the conception of free space).

6.Anaxagoras, Empedocles. The concept of matter.

7.Atomism, its origin and consequences. The absolute determinism and freedom, problems of materialism.

8.The crisis of knowledge, the Sophists. Is man the measure of everything? Relation to postmodernism.

9.The life and death of Socrates. Socrates and the Sophists, method of dialogues, Socrates' moral paradox.

10.The imperfect Socratic schools, Megarians, the paradox of the liar.

11.Plato, his life and philosophy. The realm of forms (ideas). The allegory of the cave; ideal state or totality?

12.Aristotle and the peak of classical philosophy, logic, physics. Aristotelism and Scholastics.

13.Hellenistic philosophy, Epicureism and Stoicism. Philosophy in Alexandria (Eucleides and mathematics).

14.Pyrrhonism (scepticism). Christianity and philosophy. Aurelius Augustinu, Boethius.

Osnova cvičení:

1.The concept of philosophy. Examples of myths.

2.Seeking for the basic principle, reductionism, hylozoism, the conception of soul.

3.Present-day residues of Pythagoreism (numerology, reincarnation .)

4.Heraclitus, examples of interpretation.

5.The school of Eleya, problems with methodology of cognition (the conception of free space).

6.The concept of matter in ancient times and today.

7.The importance of atomism in natural science. Problem of determinism.

8.The crisis of knowledge, the Sophists. Is man the measure of everything? Examples.

9.The importance of method of dialogues.

10.The paradox of the liar, and its modern versions, Grelich paradox, Russell paradox.

11.The realm of forms (ideas) and present-day science today. The meaning of the allegory of the cave.

12.Aristotle logic and physics.

13.Interesting moments of Epicureism and Stoicism. Euclides Stocheia today.

14.Pyrrhonism (scepticism), modern scepticism.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Zamarovský, P. The Historical Roots of Philosophy, ČVUT, Praha 2007

2.Stumpf, E. S., Socrates to Sartre, McGraw-Hill, New York 1993

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Další informace:
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/filozofie-1
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12782304.html