Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Materials and technology for electronics

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE0B13MTE Z,ZK 4 2P+2L anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

Ability of creative application of materials in electronics is extended in the field of technology of their processing and the change of the properties of materials during their exploitations in electrical circuits, microelectronics, optoelectronic applications, sensors, actuators, superconductors, semiconductors, magnetic structures, and special applications. The processing technologies and the ageing processes are based on the relationships between composition, internal structure, and properties of materials.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE0B13MTE

Požadavky:

Subject presupposes knowledge in relation between internal structure and properties of materials in the level of secondary courses Physics and Chemistry.

Osnova přednášek:

1.Basic physical-chemical processes in materials processing. Diffusion.

2.Phase transitions. Application of equilibrium phase diagrams.

3.Methods of semiconductor crystallization. Directional crystallization. Zone refining.

4.Epitaxial methods. Vapour and liquid phase epitaxy. MO - Chemical vapour deposition.

5.Physical vapour deposition. Sputtering. Molecular beam epitaxy.

6.Processing of materials in solid state: etching, lithography, micro-fabrication, MEMS.

7.Semiconductor technology: semiconductors processing, P-N junction technology.

8.Materials technology of optoelectronics. LED, OLED, LD, LCD and TFT displays.

9.Materials technology of monolithic and hybrid circuits, wire-bonding, packaging.

10.Printed circuit boards, SMT and THT technology. Joining of electronic materials, welding, soldering, sticking.

11.Technology of ceramic capacitors, MLC, polymer and electrolytic capacitors.

12.Materials technology of transducers and sensors. Materials technology conductors, low temperature superconductors, HTC superconductors.

13.Technology of hard and soft magnetic materials. Materials for data storage in informatics. Ageing of materials, corrosion, electro-migration, polymer degradation.

T

Osnova cvičení:

All the exercises are in the form of laboratory work

1)Introduction, basic guidelines for HOS

2)Temperature dependence of ferrite permeability

3)Temperature dependence of capacity of ceramic capacitors

4)Study of electrical properties of polymer composites

5)Dielectric properties of polymers

6)Distribution of impurities in bulk semiconductors

7)Evaluation of soft magnetics from their static hysteresis loops

8)Diffusion in semiconductors

9)Hall measurement

10)Diagnostics of solders for electronics

11)Imperfections in semiconductor crystals

12)Transport properties of metallic conductors

13)Test, Assessment

Cíle studia:

Ability of creative application of materials in electronics.

Studijní materiály:

[1]Bouda,V., Mach, P., Hampl, J.: Properties and Processing of Materials. Textbook CTU FEE, Prague 1999.

[2]Hampl, J., Bouda,V.: Materials for Electrotechnics. Textbook CTU FEE Prague 2000.

[3]Sedláček, J.: Materials and Technology for Electronics - Exercises. Textbook CTU FEE Prague 2007.

[4]Buschow, K.,H.,J.: Magnetic and Superconducting Materials. Elsevier 2005.

[5]Askeland, D., R., Phule., P., P.: The Science and Engineering of Materials. Thomson Brook/Cole 2003.

[6]Mendez., A., Morse. T., F.: Specialty Optical Fibers Handbook. Elsevier Academic Press 2007.

[7]Waser. R.: Nanoelectronics and Information Technology. Wiley VCH Verlag 2003.

[8]Janocha, H.: Adaptronics and Smart Structures. Springer 1999.

Poznámka:

l

Další informace:
http://www.fel.cvut.cz/education/bk/predmety/12/78/p12780804.html
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12780804.html