Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Electrotechnical materials

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE0B13ETM Z,ZK 4 2P+1L anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

The main material characteristics as conductivity, permittivity, magnetic susceptibility etc. and their relations to the composition and structure are explained. The subject is concentrated namely on the metal conductors, semiconductors, dielectrics, magnetics and superconductors.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE0B13ETM

Požadavky:

The credit requirements - seminar presentation, protocols of labs. and test.

Osnova přednášek:

1.The physical origin of material properties. Atoms, bonds, molecules, crystals.

2.States of matter - gaseous, liquid, solid phases, phase equilibrium.

3.The crystal state, crystal structure, defects.

4.Diffusion and thermal properties of solid state.

5.Electron states in crystals, band model of conductors, semiconductors and insulators

6.Electrical conductivity of metals and electrolytes, Ohms law in differential form.

7.Materials for cables, resistors and contacts.

8.Electron states in semiconductors and band model of intrinsic, N type, P type semiconductor

9.Electrical conductivity of semiconductors and their temperature dependence. Properties and applications of known semiconductors, p-n junction.

10.Electrical conductivity of dielectrics, electrical breakdown intrinsic and thermal.

11.Dielectric polarization in harmonic field, complex permittivity, loss factor. Ferroelectric, pyroelectric and piezoelectric materials.

12.Magnetic phenomena and their physical origin. The dia- , para-, fero-, feri-, and antifero- magnetic materials.

13.Soft and hard magnetic materials. Transformers and memory materials.

14.Superconductivity. Basic properties of superconductors. Materials and their application.

Osnova cvičení:

1.Exercise schedule and introduction to laboratory exercises.

2.The temperature dependence of the conductors and semiconductors conductivity.

3.The measurements of the complex permittivity of the dielectric.

4.The magnetic properties as a function of the frequency of applied field.

5.The crystal structure and properties, examples for computations.

6.The properties of conductors and semiconductors, examples for computations.

7.The properties of dielectrics and magnetics, example for computations. Credits.

Cíle studia:

The goals of study are the learning of main material characteristics and understanding of material properties in relation to their structure and chemical composition.

Studijní materiály:

[1] Hampl, J.: Introduction to Electrical Materiále, skripta ČVUT, Praha 2006

[2] Jiles, D.: Introduction to the Electronic Properties of Materials, Chapman and Hall 1994

[3] Weidmann, G., Lewis, P., Reid, N.: Structural Materiále, Alden press London 1990

[4] Askeland, D.R., Phule, P.P.: The Science and Engineering of Materiále, Thompson/Cole, Pacifik Grove 2003

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+3l

Další informace:
http://www.fel.cvut.cz/education/bk/predmety/12/78/p12780604.html
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 5. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12780604.html