Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Linear Algebra

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE0B01LAG Z,ZK 7 4+2
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

This course covers introductory topics of linear algebra. The main focus

is on

the related notions of linear spaces and linear transformations (linear

independence, bases and coordinates) and matrices (determinants, inverse

matrix, matrix of a linear mapping, eigenvalues). Applications include

solving systems of linear equations, geometry in 3-space (including dot

product and cross product), and solving linear differential equations.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE0B01LAG

Požadavky:

http://math.feld.cvut.cz/velebil/teaching/a0b01lag.html

Osnova přednášek:

1. Introduction, polynomials.

2. Linear spaces, linear dependence and independence.

3. Basis, dimension, coordinates of vectors.

4. Matrices, operations, determinants. Inverse matrix.

5. Systems of linear equations.

6. Linear mappings. Matrix of a linear mapping.

7. Free vectors. Dot product and cross product.

8. Lines and planes in 3-dimensional Euclidean space.

9. Eigenvalues and eigenvectors of matrices and linear mappings.

10. Similarity of matrices, matrices similar to diagonal matrices.

11. Generalized eigenvectors.

12. Systems of linear differential equations of 1st order with constant

coefficients.

13. Linear differential equations of order n with constant coefficients.

14. Back-up class.

Osnova cvičení:

1. Polynomials.

2. Examples of linear spaces, linear independence.

3. Basis, coordinates of vectors.

4. Operations with matrices, determinants. Finding inverse matrix.

5. Systems of linear equations.

6. Examples of linear mappings.

7. Matrix of a linear mapping, change of basis.

8. Dot product and cross product in geometry. Lines and planes.

9. Eigenvalues and eigenvectors of matrices.

10. Diagonalization of matrices.

11. Generalized eigenvectors and applications.

12. Systems of linear differential equations.

13. Linear differential equations of order n.

14. Back-up class.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] P. Pták: Introduction to Linear Algebra. ČVUT, Praha, 2005.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 28p+6s

Další informace:
http://math.feld.cvut.cz/vivi/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12773204.html