Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Physics 1 for KyR

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE3B02FY1 Z,ZK 6 4+2L
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

The basic course of physics at the Faculty of Electrical Engineering - Physics 1, is devoted to the introduction into two important areas of physics. The first one is a classical mechanics and the second one is the electric and magnetic field. Within the framework of the classical mechanics, the students study the particle kinematics; dynamics of the mass particle, system of mass particles and rigid bodies. The students should be able to solve basic problems dealing with the description of mechanical systems, which they can meet during their further studies. The classical mechanics is followed by the relativistic mechanics, electric and magnetic field - both stationary as well as non-stationary. The students can use the facts gained in this course in the study of electrical circuits, theory of electrotechnical materials or radioelectronics. Apart of this, the knowledge gained in this course is required for the study of the consecutive course Physics 2.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE3B02FY1

Požadavky:

Knowledge of physics and mathematics from the secondary school. Basic knowledge of the differential and integral calculus of the function of one variable and linear algebra. More details on the http://herodes/bednarik/

Osnova přednášek:

1.Units, system of units. Physical fields. Reference frames.

2.Particle kinematics (rectilinear motion, circular motion, motion in three dimensions).

3.Newton?s laws, inertial and non-inertial reference frames, equations of motion in inertial and non-inertial reference frames.

4.Work, power, conservative fields, kinetic and potential energy. Conservation of mechanical energy law.

5.Foundations of analytical mechanics - conservation laws, constraints, generalized coordinates, Lagrangian, Lagrange's equations of the 2nd order for conservative systems. Hamiltonian, Hamilton's canonical equations.

6.Central forces, motion in the field of central force. Kepler´s laws, Newton´s law of universal gravitation, gravitational field of the system of n particles and extended bodies. Gravitational field intensity, potential and energy.

7.Mechanical oscillating systems. Simple harmonic motion damped and forced oscillations. Resonance of displacement and velocity. Combination of oscillatory motions.

8.System of n-particles, isolated and non-isolated systems, conservation of linear and angular momentum laws. Conservation of mechanical energy law for the system of n-particles. Center of mass and center of gravity. Rigid bodies, general motion, equations of motion, rotation of the rigid body with respect to the fixed axis and to the fixed point

9.Elasticity, stress, Hooke´s law.

10.Introduction to the mechanics of fluids - Eulerˇs equation, barometric formulae, Bernoulli´s equation, Pascal´s and Archimedes principle.

11.Fundamentals of theory of relativity, Lorentz transformation, relativistic kinematics and dynamics.

12.Electric charge, Coulomb?s law, electric field intensity and potential of the system of point charges and continuously distributed charges. Gauss´ law, Maxwell´s equations for the electrostatic field in vacuum. Electric dipole, polarization and electric displacement vector, dielectrics in electric field. Maxwell´s equations for real-world materials. Conductor in electric field, Faraday´s cage. Capacitance, capacitor. Energy of the electrostatic field.

13.Stationary electric current, current density, conservation of an electric charge law, electromotive force, junction rule and loop theorem. Ohm´s law, Joule´s law. Magnetostatic field. Lorentz force, Ampere´s and Biot-Savart´s law. Magnetic dipole moment, magnetization, magnetic field strength. Current carrying conductor in magnetic field. Magnetic properties of matter. Energy of the magnetostatic field

14.Electromagnetic induction, energy of the electromagnetic field. Displacement current. Electromagnetic waves, wave equation, propagation of electromagnetic waves.

Osnova cvičení:

1.Introduction, safety instructions, laboratory rules, list of experiments, theory of errors.

2.Uncertainties of measurements. Measurement of the volume of solids.

3.2nd Newton´s law and collisions.

4.Measurement of the acceleration due to the gravity with a reversible pendulum and study of the gravitational field.

5.Young?s modulus of elasticity .

6.Forced oscillations - Pohl´s torsion pendulum.

7.Measurement of the characteristics of the PEM fuel element.

8.Test from Physics I.

9.Motion of an electron in a crossed electric and magnetic fields. Measurement of the ratio e/m of an electron.

10.Measurement of the permittivity of dielectrics.

11.Measurement of magnetic fields.

12.Measurement of the force acting on the current carrying conductor.

13.Measurement of the coefficient of thermal conductivity of metals

14.Grading of laboratory reports. Assessment.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika, VUTIUM-PROMETHEUS, 2000.

2.Kvasnica, J., Havránek, A., Lukáč, P., Sprášil, B.: Mechanika, ACADEMIA, 2004.

3.Sedlák, B., Štoll, I.: Elektřina a magnetismus, ACADEMIA, 2002.

4.Fyzika I a II - fyzikální praktikum, M. Bednařík, P. Koníček, O. Jiříček.

5.Physics I, S. Pekárek, M. Murla, Dept. of Physics FEE CTU, 1992.

6.Physics I - Seminars, M. Murla, S. Pekárek, Vydavatelství ČVUT, 1995.

7.Physics I - II, Laboratory manual, S. Pekárek, M. Murla, Vydavatelství ČVUT, 2002.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 28p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AE3B02FY1
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 4. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12619304.html