Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Physics 2 for KME

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE2B02FY2 KZ 3 2+1L
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

The course Physics 2 is closely linked with the course Physics 1. Within the framework of this course the students will first of all learn foundations of thermodynamics. Following topic - the theory of waves - will give to the students basic insight into the properties of waves and will help to the students to understand that the presented description of the waves has a universal character in spite of the waves character. Particular types of waves, such as acoustic or optical waves are the subjects of the following section. Relativistic mechanics, quantum mechanics and nuclear physics will complete the student´s general education in physics. The knowledge gained in this course will help to students in the study of such modern disciplines as measuring technique, propagation of electromagnetic waves, electroacoustic or optical communications and will allow them to understand the principles of novel technologies and functioning of new electronic devices.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE2B02FY2

Požadavky:

Knowledge of Physics 1. Basic knowledge of the differential and integral calculus of the function of more variable and linear algebra. More details on the http://herodes/bednarik/

Osnova přednášek:

1.Fundamentals of theory of relativity, Lorentz transformation, relativistic kinematics and dynamics.

2.Temperature, heat, kinetic theory of gases, ideal gas law.

3.Work, internal energy, 1st and 2nd law of thermodynamics, entropy.

4.Fundamentals of waves (phase velocity, group velocity, dissipation and dispersion of waves, dispersion relationship).

5.General wave equation and its solution (traveling and standing waves, plane, surace and cylindrical waves).

6.Superposition of waves, Huygens´ principle, diffraction of waves, Doppler effect, rays approximation.

7.Acoustic waves, fundamental quantities, linear wave equation of acoustics, intensity level and acoustic pressure level.

8.Geometrical optics - light ray, Fermat´s principle, reflection and refraction, critical refraction, thin lenses.

9.Wave optics - diffraction, Fresnel´s and Fraunhofer´s diffraction, interference of light.

10.Fundamentals of photometry (luminous flux, luminous intensity, illuminance, luminous emittance, adsorption of light).

11.Holography. Luminescence (photoluminescence, electroluminescence and triboluminescence).

12.Polarization and dispersion of light. Anisotropic media, application of polarization, liquid crystals.

13.Fundamentals of nuclear physics, radioactivity, sub-nuclear particles.

14.Accelerators. Fusion and fission.

Osnova cvičení:

1.Introduction, safety instructions, laboratory rules, list of experiments.

2.Measurement of the speed of sound using sonar and acoustic Doppler effect. Diffraction of acoustic waves.

3.Measurement of reflection of polarized light (Fresnel´s formulae).

4.Diffraction of light, Fresnel´s and Fraunhofer´s diffraction.

5.Absorbtion of ionizing radiation by materials.

6.Measurement of wavelengths by prism spectrometer.

7.Grading of laboratory reports. Assessment

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika, VUTIUM-PROMETHEUS, 2000.

2.Kvasnica, J., Havránek, A., Lukáč, P., Sprášil, B.: Mechanika, ACADEMIA, 2004.

3.Sedlák, B., Štoll, I.: Elektřina a magnetismus, ACADEMIA, 2002.

4.Fyzika I a II - fyzikální praktikum, M. Bednařík, P. Koníček, O. Jiříček.

5.Physics I, S. Pekárek, M. Murla, Dept. of Physics FEE CTU, 1992.

6.Physics I - Seminars, M. Murla, S. Pekárek, Vydavatelství ČVUT, 1995.

7.Physics I - II, Laboratory manual, S. Pekárek, M. Murla, Vydavatelství ČVUT, 2002.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+3l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AE2B02FY2
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 2. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12619204.html