Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Physics 1 for KME

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE2B02FY1 Z,ZK 4 2+2L
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Within the framework of this course the students gain the knowledge of selected parts of physics. The introductory part of the course deals with the classical mechanics, which involves the particle kinematics; dynamics of the mass particle, system of mass particles and rigid bodies. The students should be able to solve basic problems dealing with the description of mechanical systems, which they can meet during the studies of other disciplines. Apart of this, the knowledge gained in this course is required for the study of the consecutive course Physics 2.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE2B02FY1

Požadavky:

Knowledge of physics and mathematics from the secondary school. Basic knowledge of the differential and integral calculus of the function of one variable and linear algebra. More details on the http://herodes/bednarik/

Osnova přednášek:

1.Units, system of units. Physical fields. Reference frames.

2.Particle kinematics (rectilinear motion, circular motion, motion in three dimensions).

3.Newton?s laws, inertial and non-inertial reference frames..

4.Equations of motion in inertial and non-inertial reference frames.

5.Work, power, conservative fields, kinetic and potential energy. Conservation of mechanical energy law.

6.The role of potential and kinetic and energy in equations of motion.

7.Central forces, motion in the field of central force. Kepler´s laws.

8.Newton´s law of universal gravitation, gravitational field of the system of n particles and extended bodies. Gravitational field intensity, potential and energy.

9.Mechanical oscillating systems. Simple harmonic motion damped and forced oscillations. Resonance of displacement and velocity. Combination of oscillatory motions.

10.System of n-particles, isolated and non-isolated systems, conservation of linear and angular momentum laws. Conservation of mechanical energy law for the system of n-particles. Center of mass and center of gravity.

11.Rigid bodies, general motion, equations of motion, rotation of the rigid body with respect to the fixed axis and to the fixed point.

12.Introduction to quantum mechanics - black-body radiation, photoelectric and Compton´s effect, Bohr´s model of atom.

13.Wave properties of matter, Schrodinger´s equation, uncertainty principle, particle in a potential well, tunnel effect, quantum dot.

14.Quantum numbers, band theory of solids.

Osnova cvičení:

1.Introduction, safety instructions, laboratory rules, list of experiments, theory of errors- measurement of the volume of solids.

2.Uncertainties of measurements.

3.2nd Newton´s law and collisions.

4.Measurement of the acceleration due to the gravity with a reversible pendulum and study of the gravitational field.

5.Young?s modulus of elasticity.

6.Forced oscillations - Pohl´s torsion pendulum.

7.Franck-Hertz experiment and measurement of excitation energy of the mercury atom.

8.Test.

9.Motion of an electron in a crossed electric and magnetic fields. Measurement of the ratio e/m of an electron.

10.Measurement of the permittivity of dielectrics.

11.Measurement of magnetic fields.

12.Measurement of the force acting on the current carrying conductor.

13. Photoelectric effect and Planck´s constant.

14.Grading of laboratory reports. Assessment.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika, VUTIUM-PROMETHEUS, 2000.

2.Kvasnica, J., Havránek, A., Lukáč, P., Sprášil, B.: Mechanika, ACADEMIA, 2004.

3.Sedlák, B., Štoll, I.: Elektřina a magnetismus, ACADEMIA, 2002.

4.Fyzika I a II - fyzikální praktikum, M. Bednařík, P. Koníček, O. Jiříček.

5.Physics I, S. Pekárek, M. Murla, Dept. of Physics FEE CTU, 1992.

6.Physics I - Seminars, M. Murla, S. Pekárek, Vydavatelství ČVUT, 1995.

7.Physics I - II, Laboratory manual, S. Pekárek, M. Murla, Vydavatelství ČVUT, 2002.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AE2B02FY1
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12619104.html