Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Fyzika pro elektroenergetiku

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A0M02FEN Z,ZK 4 2+2s česky
Přednášející:
Pavel Kubeš (gar.), Jakub Cikhardt
Cvičící:
Pavel Kubeš (gar.), Jakub Cikhardt
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Přednáška obsahuje partie fyziky vybrané pro studenty silnoproudých oborů. Pojednává o fyzikálních základech doutnavých, obloukových, jiskrových a korónových výbojů a jejich aplikacích. Je probírána problematika jaderné štěpné a fúzní energetiky. Jsou uvádeny potřebné základy znalostí silnoproudé impulsní elektrotechniky a jejich měření. Součástí cvičení jsou mj. i dvě exkurze na fyzikální pracoviště AV ČR.

Požadavky:

Vypracování jednoho referátu.

Osnova přednášek:

1. Vlastnosti elektrických výbojů

2. Doutnavý výboj, koróna

3. Jiskrový výboj

4. Vlastnosti bleskových výbojů a bouřkové činnosti

5. Kulové blesky

6. Magnetické pinče

7. Energetická bilance jaderných reakcí, štěpné reaktory

8. Termonukleární fúze

9. Vývoj hvězd a vývoj vesmíru

10. Vlastnosti silných magnetických polí, magnetické dynamo

11. Urychlovače, tokamaky, výkonné lasery

12. Elektrický oblouk

13. Tokamak COMPASS

14. Laser PALS

Osnova cvičení:

1. Záření, spektra různých zdrojů

2. Demonstrace fúzní reakce v laboratoři katedry fyziky

3. Měřící metody a přístroje používané v silnoproudé diagnostice

4. Obrazová diagnostika silnoproudých výbojů

5. Měřící metody a přístroje používané v jaderné diagnostice

6. Měření neutronové produkce

7. Měření gama spekter

8. Laboratorní úloha - impulsní výboj

9. Laboratorní úloha - fúzní D-D reakce

10. Demonstrace výboje za atmosférického tlaku

11. Laboratorní úloha - registrace nabitých částic

12. Aplikace elektrického oblouku

13. Exkurze na tokamak COMPASS

14. Exkurze laseru PALS

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. P. Kubeš, Impulsní silnoproudé výboje a jejich diagnostika, KF FEL ČVUT 2004, http://www.aldebaran.cz/plazma_p/files/00076_silnoproude.pdf2.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14+6

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0M02FEN
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12615404.html