Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Individuální projekt

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A2B32IND KZ 3 0P + 4S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Samostatná práce bakalářského studia komplexního charakteru. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A2B32IND

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Student si osvojí schopnosti samostatně řešit zadanou problematiku. Předpokládá se vlastní přínos studenta k tématu.

Studijní materiály:

Literatura bude určena zadavatelem.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A2B32IND
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12609204.html