Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Individuální projekt

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A2B32IND KZ 3 4s česky
Přednášející:
Cvičící:
Ivan Pravda (gar.), Zdeněk Bečvář, Robert Bešťák, Pavel Bezpalec, Petr Hampl, Petr Jareš, Lukáš Kencl, Pavel Lafata, Michal Lucki, Dušan Maga, Vladimír Machula, Marek Neruda, Jiří Sýkora, Pavel Troller, Tomáš Vaněk, Lukáš Vojtěch, Tomáš Zeman
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Samostatná práce bakalářského studia komplexního charakteru. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A2B32IND

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Student si osvojí schopnosti samostatně řešit zadanou problematiku. Předpokládá se vlastní přínos studenta k tématu.

Studijní materiály:

Literatura bude určena zadavatelem.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A2B32IND
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12609204.html