Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Individuální projekt

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A1B16IND Z 5 4s česky
Přednášející:
Miroslav Vítek (gar.), Jaroslav Knápek (gar.), Jiří Vašíček (gar.), Jan Mikeš
Cvičící:
Miroslav Vítek (gar.), Jaroslav Knápek (gar.), Jiří Vašíček (gar.), Jan Mikeš
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Samostatná práce ve formě projektu. Zaměření projektu souvisí se studovaným oborem. Téma práce si student vybere z nabídky témat vypsaných oborovou katedrou Projekt je obhajován v rámci předmětu.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1B16IND

Požadavky:

viz: https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/individualni-projekt

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 0+4s

Další informace:
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/individualni-projekt
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12608204.html