Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Technologické projektování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A1M13TPR Z,ZK 5 2P+2S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

Projektový management. Životní cyklus produktu a projektu. Fáze projektu: inicializační, konstrukční, odbavení a údržba. Organizační struktura projektu. SWOT, PEST a 5P analýzy. Pracovní toky, workflow. Harmonogram, GANTT, PERT. Modelování ve výrobě a projektování. Management dokumentace, zdrojů, kvality a znalostí. Standardy pro výměnu výrobkových a obchodních dat. Enterprise ontologie.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M13TPR

Požadavky:

Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce. Podmínkou zápočtu je odevzdání dostatečně ohodnoceného projektu. Další informace jsou na webových stránkách předmětu.

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu. Co je to technologické projektování.

2. Typy projektů. Projektový management. Životní cyklus produktu.

3. Inicializační fáze projektu. Studie uskutečnitelnosti. SWOT, PEST, 5P.

4. Plánování. Týmy. Harmonogram.

5. Konstrukční fáze projektu. Co je to TPV. Kusovník.

6. Fáze odbavení projektu. Dokumentace produktu.

7. Fáze údržba projektu, produktu.

8. Management změn a kvality.

9. Modelování v projektování. Typy modelů.

10. Management dokumentace výrobku.

11. Standardy STEP a EDI.

12. Management zdrojů projektu. Času, lidí, zákazníků, prostředků.

13. Management znalostí. Topic mapy. Paměťové mapy.

14. Rezerva - Ontologie v průmyslu.

Osnova cvičení:

1. Úvodní cvičení. Seznámení s harmonogramem cvičení.

2. Výběr vhodných projektů.

3. Požadavky na 1. prezentaci.

4. Ukázky vybraných nástrojů. Konzultace.

5. 1. prezentace, 1 skupina.

6. 1. prezentace, 2 skupina.

7. 1. prezentace, 3 skupina.

8. Požadavky na 2. prezentaci.

9. Ukázky vybraných nástrojů. Konzultace.

10. 2. prezentace, 1 skupina.

11. 2. prezentace, 2 skupina.

12. 2. prezentace, 3 skupina.

13. 2. prezentace, 4 skupina.

14. Zápočet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

V. Němec, Projektový management, ISBN 80-247-0392-0, Grada 2002

P. Fiala, Projektové řízení - modely, metody, analýzy, ISBN 80-86419-24-X, Professional Publishing, Praha 2004

Projektový management, on line:

http://pavel.lasakovi.com/dovednosti/projektovy-management/nic/

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1M13TPR
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 10. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12602504.html