Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Návrh komponent elektrického pohonu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A0M14KOP Z,ZK 5 2+2L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Teoretické základy a praktické postupy při návrhu základních typů elektrických pohonů pro dopravní, automatizační a manipulační techniku. Výběr, dimenzování a realizace komponent pohonu: napájecí zdroj, spínací zařízení, ochrany, polovodičový měnič, elektrický motor. Návrh, ověření a dimenzování jednotlivých částí pohonu, realizace vybrané komponenty modelového pohonu, experimentální ověření vlastností. Semestrální projekt zaměřený volitelně na teoretický návrh, praktickou realizaci, nebo na experimentální ověření vlastností komponenty pohonu

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD0M14KOP

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0M14KOP

Požadavky:

Základní znalosti fyziky a matematiky v rozsahu bakalářské etapy studia. Elementární zkušenost s osazováním desek plošných spojů

Osnova přednášek:

1.Systematika jednotlivých typů pohonů, hlavní komponenty

2.Druh zatížení, způsob provozu, rozběh, napájení, jištění, čidla

3.Provedení a charakteristiky pohonných strojů

4.Poháněná zařízení základní vlastnosti, momentové charakteristiky

5.Provedení a vlastnosti základních typů měničů. Zapojení, konstrukce

6.Provedení, konstrukce a dimenzování moderních stejnosměrných motorů pro manipulaci a automatizaci

7.Provedení, konstrukce a dimenzování měničů pro stejnosměrné pohony

8.Provedení, konstrukce a dimenzování střídavých motorů pro manipulaci a automatizaci

9.Provedení, konstrukce a dimenzování měničů pro střídavé pohony

10.Perspektivní elektrické pohony pro osobní a nákladní dopravu. Elektromobily a kolejová vozidla

11.Hybridní vozidla, zdroje energie ( spalovací motor / akumulace energie)

12.Elektromobily, zdroje energie (akumulátor / palivový článek), rekuperace, centrální / individuální pohon

13.Elektrické pohony pro roboty a výpočetní techniku.

14.Zpětné vlivy řízených pohonů na napájecí soustavu, EMC, filtrace harmonických složek a kompenzace účiníku

Osnova cvičení:

1.Práce s technickou dokumentací, katalogové údaje, dopočet katalogových hodnot

2.Moderní CAD prostředky pro projekční činnost, EXCEL, MATLAB, ACAD, EPLAN, ORCAD

3.Rutinní návrh pohonu a jeho komponent, zadání semestrálního projektu

4.Seznámení s provozem laboratoří. Pracoviště pro jednotlivé typy úloh. Bezpečnostní předpisy

5.Práce v laboratoři - podle zvoleného tématu semestrálního projektu, specifikace požadavků, teoretický rozbor

6.Exkurze - DP METRO Praha depo Hostivař

7.Práce v laboratoři - podle zvoleného tématu semestrálního projektu, dokumentace, praktická realizace

8.Práce v laboratoři - podle zvoleného tématu semestrálního projektu, dokumentace, praktická realizace

9.Práce v laboratoři - podle zvoleného tématu semestrálního projektu, dokumentace, praktická realizace

10.Exkurze - nemocnice Motol

11.Práce v laboratoři - podle zvoleného tématu semestrálního projektu, návrh testů a experimentální ověření

12.Práce v laboratoři - podle zvoleného tématu semestrálního projektu, návrh testů a experimentální ověření

13.Práce v laboratoři - podle zvoleného tématu semestrálního projektu, návrh testů a experimentální ověření

14.Semestrální projekt. Zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Mohan, N., Underland, T., Robbins, W.: Power Electronics. New York: John Willey & Sons. 1995

2.Pavelka, J., Čeřovský, Z., Javůrek, J.: Elektrické pohony, Praha: ČVUT. 1999

3.Hrabovcová, V., Janoušek, L., Rafajdus, P., Ličko, M.: Moderné elektrické stroje, Žilina: TU. 2001

4.Patočka, M.: Vybrané stati z výkonové elektroniky, Svazek 1. Brno: Novotný. 2000

5.Patočka, M.: Vybrané stati z výkonové elektroniky, Svazek 2. Brno: VUT. 1997

6.Souček, P.: Servomechanismy ve výrobních strojích, Praha: ČVUT. 2004

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12602304.html