Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Simulace výrobních systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A1M13SVS Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

Předmět je zaměřen na metody vytváření statických a dynamických modelů procesů a systémů. Jsou charakterizovány a popsány základní typy modelů. Modely jsou konstruovány analyticky na základě znalosti vztahů mezi parametry, nebo experimentálně. Jsou uvedeny i faktorové experimenty pro kvalitativní proměnnou. Dále je uveden postup tvorby dynamických matematických modelů a simulace dynamického chování procesů a systémů s počítačovou podporou. Jsou prezentovány základní metody sestavení matematických modelů jednotlivých komponent, sestavení celkového matematického modelu. Aplikace pro počítačové modelování a simulace elektrických, tepelných a mechanických systémů ve výkonové elektrotechnice.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M13SVS

Požadavky:

Pro získání zápočtu z předmětu je podmínkou povinná aktivní účast na cvičeních, průběžné zpracování a akceptování zadaných dílčích úloh.

Osnova přednášek:

1. Členění procesů a systémů pro elektrotechnickou výrobu.

2. Analýza, syntéza a optimalizace procesů a systémů, druhy analýz.

3. Základní typy modelů procesů a systémů, modelové charakteristiky, testování kvality modelu.

4. Grafické vytváření statických modelů procesů a systémů.

5. Faktorové experimenty pro kvalitativní proměnnou, tabulky analýzy rozptylu.

6. Zavedení kontrastů a ortogonálních kontrastů a jejich výpočet, vyhodnocení vlivu faktorů.

7. Simulační metody pro statické modely, analýza výsledků simulace.

8. Postup analýzy dynamického chování komponent systému. Využití modelování a simulace.

9. Matematický model systému ve stavovém prostoru, lineární a linearizované modely. Příklady.

10. Obrazový přenos jednorozměrového a vícerozměrového systému. Výsledný přenos dekomponovaného systému. Příklady.

11. Modely neelektrických systémů mechanických a tepelných, ekvivalentní elektrické obvody. Příklady.

12. Identifikace parametrů modelu z dynamického chování. Analýza chování systému z matematického modelu.

13. Využití simulace pro optimalizaci dynamického chování systému, hodnocení kvality.

14. Analýza dynamického systému v kmitočtové oblasti, kmitočtové charakteristiky. Aplikace pro odrušovací filtry.

Osnova cvičení:

1. Řešení tepelné kinetiky pro konstrukci analytického modelu I.

2. Řešení tepelné kinetiky pro konstrukci analytického modelu II

3. Sestavení a řešení analytického modelu pícky pro ohřev pracovního plynu a rozbor.

4. Optimalizace tloušťky tepelné izolace pícky pro minimalizaci tepelných ztrát na základě analytického modelu.

5. Grafické řešení statických modelů.

6. Jednofaktorové experimenty pro kvalitativní proměnnou, konstrukce a výpočet ortogonálních kontrastů.

7. Chemická kinetika, příklady.

8. Základní metody počítačového modelování systémů, programové nástroje.

9. Modelování elektrických systémů, příklady modelů.

10. Individuální úlohy tvorby modelů a simulace chování elektrických systémů.

11. Specifika modelování výkonových polovodičových měničů, příklady.

12. Příklady modelů mechanických a tepelných systémů.

13. Individuální úlohy tvorby modelů a simulace chování neelektrických systémů.

14. Zápočet.

Cíle studia:

Student se seznámí s vytvářením statických a dynamických modelů procesů, naučí se je optimalizovat.

Studijní materiály:

1. Sauer, W., Oppermann, M. et al.: Electronics Process Technology, Springer Verlag, 2006

2. Karban P.: Výpočty a simulace v programech Matlab a Simulink. Computer Press Brno, 2006

3. Matlab & Simulink Tutorials. In: www.mathworks.com/academia/

Poznámka:

Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce.

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1M13SVS
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 10. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12598404.html