Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Synchronizace a ekvalizace v digitálních komunikacích

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A0M37SEK Z,ZK 4 3P+1S česky
Přednášející:
Jan Sýkora (gar.)
Cvičící:
Jan Sýkora (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra radioelektroniky
Anotace:

Vysvětlujeme principy zpracování signálu přijímače (synchronizace a ekvalizace) při průchodu signálu parametrickým kanálem a jejich možné varianty implementací. Zabýváme se prakticky důležitými případy algoritmů pro parametrické kanály s fázovou, frekvenční a časovou parametrizací, pro kanály s mnohocestným šířením a MIMO kanály. Zabýváme se úlohou synchronizace a ekvalizace ve vztahu k detekci dat v parametrickém kanálu. Rozebíráme všechny základní kategorie algoritmů CSE: dopředné, zpětnovazební, iterativní a rekursivní včetně odpovídajícího teoretického pozadí teorie odhadu parametrů a zpětnovazebních a iterativních systémů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0M37SEK

Požadavky:

moodle.kme.fel.cvut.cz

Osnova přednášek:

1. Úloha synchronizace a ekvalizace ve vztahu k detekci dat v parametrickém kanálu.

2. Suboptimální metody demodulace - diferenční, nekoherentní.

3. Obecné principy, struktury, vlastnosti estimátorů stavu kanálu.

4. Základy teorie odhadu parametrů a optimální filtrace (ML, MAP, MSE, LS, Kalman, RLS). Vlastnosti estimátorů. Postačující statistika.

5. Aplikace teorie odhadu parametrů na problém synchronizace-ekvalizace.

6. Teorie zpětnovazebních systémů - ekvivalentní model.

7. Zpětnovazební systémy - lineární analýza.

8. Zpětnovazební systémy - nelineární analýza.

9. Iterativní estimátory stavu kanálu s podporou měkkých informačních měr z dekodéru (turbo synchronizace).

10. Algoritmy synchronizace nosné (fáze, frekvence).

11. Algoritmy synchronizace časování symbolů.

12. Synchronizace rámce dat.

13. Algoritmy ekvalizace (lineární - MSE, LMS, Kalman, RLS; nelineární - DFE) pro kanál s mnohocestným šířením.

14. Estimátory stavu kanálu pro MIMO systémy.

Osnova cvičení:

1. Dekodér v parametrickém kanálu - marginalizace parametrů kanálu. Diferenční demodulátor.

2. Implementace a vyhodnocení vlastností ML, MSE, LS estimátorů.

3. Ekvivalentní model zpětnovazebního systémů (simulační ověření).

4. Vlastnosti zpětnovazebního synchronizátoru (lineární/nelinární).

5. Implementace estimátoru nosné (fáze-frekvence).

6. Implenentace estimátoru časování symbolů.

7. Vyhodnocení projektů.

Cíle studia:

Students learn pronciples of signal processing related to radio reception

Studijní materiály:

1. Mengali, U., D'Andrea, A. N.: Synchronization Techniques for Digital Receivers. Plenum Press. 1997

2. S. M. Kay: Fundamentals of statistical signal processing-estimation theory, Prentice-Hall 1993

3. S. M. Kay: Fundamentals of statistical signal processing-detection theory, Prentice-Hall 1998

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 21p+3s

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0M37SEK
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:C3-434
Sýkora J.
14:30–17:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř
místnost T2:C3-434
Sýkora J.
17:00–18:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Laboratoř
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 12. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12594104.html