Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Individuální projekt

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A1M16IND Z 5 4s česky
Přednášející:
Rostislav Krejcar, Jaroslav Knápek (gar.), Oldřich Starý (gar.), Gustav Tomek (gar.), Jaromír Vastl (gar.), Jiří Vašíček (gar.), Július Bemš, Milan Jäger, Jan Jandera, Pavel Náplava, Otto Pastor
Cvičící:
Rostislav Krejcar, Jaroslav Knápek (gar.), Oldřich Starý (gar.), Gustav Tomek (gar.), Jaromír Vastl (gar.), Jiří Vašíček (gar.), Július Bemš, Milan Jäger, Jan Jandera, Pavel Náplava, Otto Pastor, Jaroslav Šafránek, Věra Vávrová, Miroslav Vítek
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Samostatná práce ve formě projektu. Zaměření projektu souvisí se studovaným oborem. Téma práce si student vybere z nabídky témat vypsaných oborovou katedrou Projekt je obhajován v rámci předmětu.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M16IND

Požadavky:

viz https://ekonom.feld.cvut.cz/web/index.php?option=com_content&task=section&id=7&Itemid=236

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 0p+4s

Další informace:
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/projekt-individualni
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 8. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12592404.html