Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Trendy v milimetrové a submilimetrové technice

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A0M17TMS Z,ZK 5 2+2L česky
Předmět je náhradou za:
Milimetrová a submilimetrová technika (X17MSU)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektromagnetického pole
Anotace:

Předmět poskytne praktické znalosti o rozvoji komunikační techniky v nových perspektivních kmitočtových pásmech. Seznámí se základy techniky milimetrových a submilimetrových vln a vztahem submilimetrové a optické techniky. Obsahem budou jak základní teoretické principy a specifické přístupy k řešení, tak praktické poznatky o přenosových vedeních, subsystémech a spojích v mm a submm oblasti.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0M17TMS

Požadavky:

Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Požadavky znalostí ke zkoušce: Předpokládá se znalost látky probrané na přednáškách. K samostudiu lze použít knihy [1] až [5]. Podíl zkoušky na celkovém hodnocení - 80%.

https://moodle.fel.cvut.cz/

Osnova přednášek:

1.Metody měření v oblasti milimetrových a submilimetrových vln

2.Šíření v milimetrovém a submilimetrovém pásmu

3.Základy kvazioptiky, technika submilimetrových vln

4.Vedení v submilimetrovém pásmu

5.Generace milimetrových a submilimetrových vln

6.Technologie pro VF a mikrovlnnou techniku - montáže čipů, kontaktování

7.Frekvenčně selektivní povrchy - PBG

8.Periodické struktury a mřížky

9.Interakce optického a mikrovlnného záření

10.Chirální prostředí a umělá dielektrika

11.Prvky a subsystémy techniky milimetrových a submilimetrových vln - antény, přepínače

12.Prvky a subsystémy na milimetrových vlnách - modulátory, rezonátory, mikrovlnná holografie

13.Adaptivní antény, inteligentní buňkové sítě

14.Perspektivní anténní struktury

Osnova cvičení:

1.Základy měřicí techniky pro milimetrové vlny

2.Měření materiálových parametrů pro milimetrové vlny

3.Zadání a příprava samostatných projektů

4.Návrh kvazioptické přenosové trasy

5.Návrh vedení v pásmu milimetrových vln

6.Měření útlumu vegetace na milimetrových vlnách

7.Frekvenčně selektivní povrchy - PBG - měření frekvenčně selektivních struktur

8.Technika modelování v návrhu milimetrových a submilimetrových obvodů

9.Návrh prvků v kvazioptickém provedení

10.Realizace a měření vedení na milimetrových vlnách

11.Rezonátory pro milimetrové vlny (laboratorní ukázky)

12.Návrh rezonátoru pro milimetrové vlny

13.Spektroskopické měření v submm pásmu

14.Antény pro milimetrové a submilimetrové vlny

Cíle studia:

Praktické znalosti o rozvoji komunikační techniky v nových perspektivních kmitočtových pásmech.

Studijní materiály:

[1] Goldsmith, P. F.: Quasioptical Systems: Gaussian Beam Quasioptical Propogation and Applications, IEEE Press Series on RF and Microwave Technology, New York, 1997.

[2] Santos, H.: Introduction to Microelectromechanical (MEM) Microwave Systems. Artech House, London 2000

[3] Kumar, A.: Antenna Design with Fiber Optics. Artech House, London 2001

[4] Siwiak, K.: Radiowave propagation and Antennas for Personal Communications. Artech House, London1998

[5] Woolard, D. L. , Loerop W. R. Shur, M. Terahertz Sensing Technology: Emerging Scientific Applications & Novel Device Concepts, World Scientific Publishing Company, 2004

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0M17TMS
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12586104.html