Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Mikrovlnné obvody a subsystémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD2M17MOS Z,ZK 5 14+6c česky
Předmět je náhradou za:
Planární mikrovlnná technika (XD17PME)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektromagnetického pole
Anotace:

Předmět poskytuje široké teoretické i praktické poznatky jak pro vědecko výzkumnou práci tak i pro profesionální praxi v oblasti vf. a mikrovlnné techniky. Seznamuje studenty s vysokofrekvenčními a mikrovlnnými pasivními a aktivními obvody realizovanými v planárních a monolitických strukturách - vedeními, směrovými členy, děliči, rezonančními obvody, filtry a CAD nástroji pro návrh vysokofrekvenčních a mikrovlnných obvodů. Dále jsou obsahem mikrovlnné tranzistory, bipolární, MESFET a HEMPT, nízkošumové, výkonové, úzkopásmové a širokopásmové zesilovače, mikrovlnné diodové a tranzistorové oscilátory, detektory, směšovače a frekvenční násobiče.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD2M17MOS

Požadavky:

Smithův diagram a impedanční přizpůsobování, vlastnosti elektromagnetické vlny na vedení, s-parametry

Během semestru studenti zpracovávají individuální projekty. Termín odevzdání projektů je 2 týdny po zadání. Včasné odevzdání projektů je u zkoušky zhodnoceno zlepšením známky o jeden stupeň.Bezchybné vypracování všech projektů.

https://moodle.fel.cvut.cz/

Osnova přednášek:

1. Planární a monolitické technologie

2. Vedení v planárních a monolitických strukturách

3. Vázaná vedení a směrový vazební člen

4. Hybridní členy - Langeho, dvoj a trojpříčkový hybridní člen, kruhový, de Ronde

5. Děliče výkonu pro stejný a různý dělicí poměr

6. Mikrovlnné planární rezonanční obvody a filtry

7. Struktury tranzistorů bipolárních, MESFET a HEMPT, definice zisků, stabilita

8. Nízkošumové a výkonové zesilovače

9. Úzkopásmové a širokopásmové zesilovače

10. Parametry vf. nelineárních obvodů, šum, intermodulace, křížová modulace, komprese

11. Mikrovlnné diodové a tranzistorové oscilátory

12. Vf. a mikrovlnné detektory a směšovače

13. Diodové a tranzistorové násobiče kmitočtu, limitery

14.Mikrovlnné subsystémy komunikačních soustav

Osnova cvičení:

1.CAD nástroje, Microwave Office, simulace připojení konektoru na mikropáskové vedení

2. Projekt č. 1. Planární jednoduchá vedení

3. Projekt č. 2. Vázaná vedení, směrový vazební člen

4. Projekt č. 3. Hybridní členy

5. Projekt č. 4. Děliče výkonu

6. Projekt č. 5. Planární filtry I.

7. Projekt č. 6. Planární filtry II.

8. Projekt č. 7. Nízkošumový zesilovač

9. Projekt č. 8. Výkonový zesilovač

10. Projekt č. 9. Tranzistorový oscilátor

11. Projekt č. 10 Násobič kmitočtu

12. Práce na projektech

13. Práce na projektech

14. Práce na projektech, závěrečná kontrola

Cíle studia:

Seznámení s vysokofrekvenčními a mikrovlnnými pasivními a aktivními obvody realizovanými v planárních a monolitických strukturách.

Studijní materiály:

Hoffmann K., Planární mikrovlnné obvody, skriptum ČVUT FEL

Hoffmann k., Hudec P., Sokol V., Aktivní mikrovlnné obvody, skriptum ČVUT FEL

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AD2M17MOS
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12585504.html