Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD2B17VMT Z,ZK 6 14+6L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektromagnetického pole
Anotace:

Cílem předmětu je vysvětlit studentům v přehledné formě základní principy činnosti vysokofrekvenčních a mikrovlnných obvodů, a to jak pasivních, tak i aktivních (např. zeslabovače, vazební členy, izolátory a cirkulátory, modulátory, oscilátory, směšovače a zesilovače). V návaznosti na výklad z předmětů věnovaných teorii elektromagnetického pole je nejprve doplněna problematika vedení (mikropáskové, koplanární, kruhový, pí ?a H, dielektrický vlnovod) a rezonátorů (úsek vedení, dutinové, otevřené, dielektrické). Následně je vysvětlena analýza obvodů založená na využití rozptylových parametrů. Jsou diskutovány základní aplikace vf techniky.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD2B17VMT

Požadavky:

https://moodle.fel.cvut.cz/

Osnova přednášek:

1. Přehled aplikací mikrovlnné techniky

2. Mikrovlnná vedení - společné vlastnosti

3. Zobrazování a transformace impedancí

4. Rozptylové parametry - definice, výpočet, využití pro analýzu vedení a obvodů

5. Orientované grafy - využití pro analýzu a syntézu mikrovlnných obvodů

6. Mikrovlnné obvody vytvořené z vlnovodů

7. Mikrovlnné obvody vytvořené z koaxiálních vedení

8. Mikropáskové, štěrbinové a koplanární vedení - parametry

9. Rezonanční obvody (dutinový, otevřený, dielektrický. feritový), mikrovlnné filtry

10. Pasivní mikrovlnné obvody - atenuátory, vazební členy, sdružovače kmitočtu atp.

11. Nereciproké mikrovlnné obvody, dielektrické vlnovody, optická vlákna, zpomalující struktury

12. Mikrovlnné polovodičové prvky a mikrovlnné elektronky

13. Aktivní mikrovlnné obvody - detektory, oscilátory, násobiče, směšovače, zesilovače

14. Vf a mikrovlnné rádiové přenosové systémy (schéma vysílače a přijímače, parazitní vlivy)

Osnova cvičení:

1.Přehled základních vztahů EM pole pro mikrovlnnou techniku

2.Výpočty základních parametrů obecného vedení

3.Příklady využití zobrazování a transformace impedancí

4.Výpočty rozptylových parametrů, jejich využití pro analýzu mikrovlnných obvodů

5.Příklady využití orientovaných grafů pro analýzu a syntézu mikrovlnných obvodů

6.Výpočty základních parametrů vlnovodů

7.Výpočty základních parametrů koaxiálních mikrovlnných obvodů

8.Výpočty základních parametrů planárních obvodů a návrh rezonančních obvodů

9.Laboratorní úloha č.1. Vlnovodná a koaxiální měřící trasa

10.Laboratorní úloha č.2. Studie přenosu EM energie podél přenosových struktur

11.Laboratorní úloha č.3. Určení rozptylových parametrů pasivních mikrovlnných obvodů

12.Laboratorní úloha č.4. Určení parametrů mikrovlnných elektronek

13.Laboratorní úloha č.5. Měření dielektrických parametrů materiálů

14.Laboratorní úloha č.6. Rádiový přenos signálu

Cíle studia:

Cílem předmětu je vysvětlit studentům v přehledné formě základní principy činnosti vysokofrekvenčních a mikrovlnných obvodů, a to jak pasivních, tak i aktivních.

Studijní materiály:

1.Vrba.J.: „Úvod do mikrovlnné techniky“, skripta ČVUT, květen 2007

2.Vrba.J.: „Aplikace mikrovlnné techniky“, skripta ČVUT, prosinec 2003

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
http://moodle.fel.cvut.cz
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12585004.html