Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Projekt individuální

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A1M13IND Z 6 4L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

Samostatná práce ve formě projektu. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry. Projekt bude obhajován v rámci předmětu.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M13IND

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Student si ověří schopnost samostatně řešit zadaný problém komplexnějšího charakteru a zpracované řešení obhájit.

Studijní materiály:
Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 0+4l

Další informace:
http://technology.feld.cvut.cz:8080/xwiki/bin/view/K13113/Education_Works
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 10. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12583504.html