Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Číslicové obvody a jejich implementace v radiotechnice

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A0M37CIR Z,ZK 5 2P+2L česky
Korekvizita:
Přednášející:
Petr Skalický (gar.)
Cvičící:
Petr Skalický (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra radioelektroniky
Anotace:

Předmět je určen pro studenty, kteří se chtějí naučit prakticky navrhovat obvody číslicového zpracování signálů a prakticky je ověřit na vývojových deskách se signálovými procesory nebo specializovanými obvody. Pozornost je soustředěna na realizaci modulátorů a obvodů číslicové konverze signálu, algoritmů kódování/dekódování, které jsou součástí komunikačního řetězce a hlavně jejich efektivní realizaci s minimálním potřebným výpočetním výkonem použitého procesoru nebo hardwaru.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0M37CIR

Požadavky:

V předmětu se předpokládají znalosti základů číslicového zpracování signálu, číslicové a mikroprocesorové techniky.

Osnova přednášek:

1.Architektury rychlých A/D převodníků a metody zvyšování jejich výkonu

2.Efektivní implementace decimace a interpolace (obvodová i programová)

3.Kvantování aritmetických operací, důsledky ošetřené a neošetřené aritmetiky

4.Implementace náročných číslicových filtrů, možnosti snížení výpočetního výkonu

5.Využití změny vzorkovacího kmitočtu k efektivní implementaci

6.Efektivní implementace generátorů kódů a prokladačů

7.Programové a obvodové implementace zabezpečení přenášených dat

8.Možnosti implementace digitálních subsystému v mf a vf pásmu programovatelnými obvody

9.Obvodová implementace základních operací diskrétní soustavy (rychlého sčítání a násobení, DA, CORDIC)

10.Obvodové a programové řešení kmitočtových syntezátorů

11.Modifikace kmitočtových syntezátorů pro modulace ovlivňující amplitudu, fázi a kmitočet.

12.Implementace modulátorů/demodulátorů, zpracování komplexní obálky

13.Zvyšování výpočetního výkonu programových řešení, paralelizace algoritmů VLIW, multiprocesorové systémy

14.Up/down konvertory, popis, vlastnosti a využití v obvodových sadách

Osnova cvičení:

1.Simulace vlastností reálné aritmetiky, aritmetický šum

2.Vlastnosti simulátoru a DSK boardu se signálovým procesorem

3.Efektivní implementace procesu decimace, ověření vlastností

4.Návrh a realizace DDS kmitočtového syntezátoru

5.Návrh a realizace číslicového modulátoru FSK ve vývojovém modulu

6.Návrh FSK demodulátoru v programu Matlab

7.Realizace demodulátoru FSK ve vývojovém modulu

8.Návrh filtru s více vzorkovacími kmitočty

9.Efektivní implementace soustavy s více vzorkovacími kmitočty

10.Realizace modulátoru QPSK

11.Číslicově řízený fázový závěs DPLL

12.Realizace obnovy symbolové rychlosti demodulátoru QPSK

13.Implementace obvodu CORDIC

14.Dokončení úloh

Cíle studia:

Návrh složitějších a výkonově efektivních obvodů číslicového zpracování signálů a jejich praktické ověření na vývojových deskách se signálovými procesory nebo specializovanými obvody.

Studijní materiály:

1. Analog Devices High Speed Design Technique. Norwood: Analog Devices. 2000

2. Kuo.S.M: Real-Time Digital Signal Processing, John Wiley, 2006

3. Skalický, P.: Číslicové systémy v radiotechnice. Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004.

4. Skalický.P.: Aplikace signálových procesorů, Vydavatelství ČVUT, Praha 2003

5. Skalický, P.: Aplikace signálových procesorů - cvičení. Praha : Vydavatelství ČVUT, Praha 2003

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0M37CIR
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T2:B2-717
Skalický P.
09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K337
místnost T2:B2-717
Skalický P.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K337

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 11. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12577004.html