Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Systémy pro využití sluneční energie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A1B13SVS Z,ZK 5 2P+2L česky
Korekvizita:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

Předmět je zaměřen na problematiku konverze sluneční energie na elektrickou energii. V rámci předmětu jsou probírány sluneční energie, fotovoltaický jev, fotovoltaické články a moduly(monokrystalické' polykrystalické, amorfní) a jejich základní charakteristiky. Fotovoltaické systémy a jejich aplikace. Fototermický jev, fototermické elektrárny, Ekonomické a ekologické aspekty

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1B13SVS

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1B13SVS

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Sluneční energie a základní formy jejího využití

2. Vliv zeměpisné polohy a klimatu na intenzitu a spektra

3. Fotovoltaický jev, fotovoltaické články a jejich charakteristiky

4. Konstrukce a výroba PV článků

5. Fotovoltaické moduly, konstrukce a technologie.

6. Základní typy fotovoltaických systémů

7. Měniče pro fotovoltaické systémy

8. Optimalizace provozních podmínek PV systému

9. Konzervace energie - nejdůležitější způsoby

10. Základní ekonomické a ekologické aspekty

11. Konverze sluneční energie na tepelnou energii

12. Solární elektrárny

13. Využití solární energie pro vysokoteplotní procesy

14. Současné trendy v oblasti využívání sluneční energie

Osnova cvičení:

1. Organizační záležitosti

2. Výklad 1. bloku laboratorních úloh

3. Porovnání V-A charakteristik různých typů slunečních článků

4. Vliv sériového odporu na parametry slunečních článků

5. Vliv paralelního odporu na parametry slunečních článků

6. Vliv teploty na parametry slunečních článků

7. Výklad 2. bloku laboratorních úloh 1.test

8. Měření V-A charakteristik modulů, vliv zastínění

9. Měření na autonomním FV systému - nabíjení baterie

10. Měření na FV systému se střídačem

11. Projektování FV systémů (počítačová simulace)

12. Exkurse - demonstrační FV systém

13. Závěrečný test

14. Zápočet

Cíle studia:

Seznámit studenty se způsoby využívání sluneční energie.

Studijní materiály:

[1]Cenek, M. a kol.: Obnovitelné zdroje energie, FCC Public, Praha, 2001

[2] Gordon, J., et al: Solar Energy - the State of the Art, James & James(Science Publishesrs), London, 2001

[3] Handbook of Photovoltaic Science and Engineering. Edited by A. Luque and S. Hegedus, John Wiley & Sons,2003

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1B13SVS
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 3. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12573404.html