Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Průmyslová elektrotechnika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A2B13PEL Z,ZK 5 2P+2L česky
Přednášející:
Zdeněk Müller (gar.), Pavel Mach (gar.), Pavel Pivoňka (gar.)
Cvičící:
Zdeněk Müller (gar.), Pavel Mach (gar.), Pavel Pivoňka (gar.), Jan Bauer, Karel Buhr, Jiří Doubek, Radek Fajtl, Eva Horynová, Ivo Kaulich, Aleš Krula, Vladimír Křivka, Karel Künzel, Petr Mareček, Lubomír Musálek, Jan Petrášek, Josef Sedláček, Libor Straka
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

Student získá poznatky o nejzákladnějších typech materiálů pro elektrotechniku, jejich vlastnostech, technologii a aplikacích. Dále se seznámí se základními funkcemi a provozními vlastnostmi transformátorů, výkonových měničů, generátorů, stejnosměrných a střídavých motorů a kontaktních elektrických přístrojů. Bude také seznámen se současným stavem a strategií rozvoje energetiky, se základy přenosových soustav a se strukturou, charakteristikami a provozními režimy zdrojů a jejich ekologickými dopady.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD2B13PEL

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A2B13PEL

Požadavky:

Nezbytnými podmínkami pro udělení zápočtu jsou aktivní účast a plnění úkolů na cvičeních. Student musí získat zápočet před zkouškou. U zkoušky bude vyžadována znalost přednášené látky i látky na cvičení.

Osnova přednášek:

1.Vodivé a supravodivé vlastnosti materiálů, vodiče a supravodiče a jejich vybrané aplikace.

2. Dielektrické a izolační vlastnosti materiálů, dielektrika a izolanty užívané v elektrotechnice. Dielektrický ohřev. Indukční ohřev.

3.Polovodivé vlastnosti materiálů, základní typy polovodičů, výroba a zpracování monokrystalů, technologie IO, kontaktování čipů.

4.Magnetické vlastnosti materiálů, základní magnetické materiály pro elektrotechniku. Tenké a tlusté vrstvy - princip, materiály, příprava, aplikace.

5.Lasery a laserové technologie.

6.Technologie s elektronovým svazkem - litografie, obrábění, svařování.

7.Napěťové a proudové zdroje. Transformátory, usměrňovače.

8.Stejnosměrné motory s mechanickou a elektronickou komutací.

9.Asynchronní a synchronní motory a generátory.

10.Elektrické přístroje. Vypínání stejnosměrných a střídavých obvodů.

11.Současný stav a strategie rozvoje elektroenergetiky, základy energetické legislativy.

12.Struktura a provozní charakteristiky energetické soustavy ČR. Soustavy pro přenos a rozvod elektrické energie.

13.Struktura a charakteristiky výrobních zdrojů (parní, vodní, jaderné, alternativní).

14.Provozní režimy zdrojů, dopad jejich činnosti na životní prostředí.

Osnova cvičení:

1.Objasnění a demonstrace úloh.

2.Vlastnosti polovodičového křemíku.

3.Měření anizotropie transformátorových plechů.

4.Spojování silových kabelů.

5.Měkké pájení v elektrotechnice.

6.Řízený můstkový usměrňovač při zátěži R, RL.

7.Stejnosměrný motor s cizím buzením. Bezkartáčový motor s PM.

8.Asynchronní motor napájený ze sítě a z měniče kmitočtu.

9.Obvody kontaktního řízení pro ovládání asynchronního motoru.

10.Bezpečnost práce v laboratorních a provozních podmínkách.

11.Příklady z provozu soustav a elektrárenství.

12.Měření vysokých napětí průmyslové frekvence.

13.Elektrická pevnost při střídavém napětí pevných izolantů.

14.Zápočet.

Cíle studia:

Student se seznámí se základními typy materiálů pro elektrotechnickou výrobu, se základními typy elektrických strojů, přístrojů a pohonů a s základními typy elektráren a rozvodných sítí.

Studijní materiály:

1.Bruce, R. G. et al.: Modern Materials and Manufacturing Processes, Prentice Hall, 2003

2.Brown, W. D.: Advanced Electronic Packaging, IEEE Press, 1998

3.Voženílek, Janoušek: Základy silnoproudé elektrotechniky , ČVUT v Praze, 2006

4.Weedy B. M.: Electric Power System, 1992

5.Vozenilek,P, Novotny,V, Mindl,P: Elektromechanicke menice, ČVUT v Praze, 2007

6.Stephen, J. C.: Electric machinery fundamentals, Mc. Graw - Hil publishing Co., 1985

Poznámka:

Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A2B13PEL
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12572404.html