Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Výroba elektrotechnických součástek

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A1M13VES KZ 4 2P+2L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

Technologie elektronických součástek, jejich označování, standardnizace. Základní užívané technologie. Typy součástek: rezistory, kondenzátory, vf. cívy a transformátory. Životní cykly součástek, ekologické aspekty výroby součástek.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1M13VES

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M13VES

Požadavky:

Pro získání zápočtu se student účastní seminářů, dokumentuje výsledky měření, odevzdá protokol z jedné laboratorní úlohy, získá minimálmě 50% bodů dosažitelného počtu v závěrečném testu

Osnova přednášek:

1. Životní cyklus výrobku.

2. Recyklace OOZ, recyklační schémata.

3. Ekodesign el. výrobků s přihlédnutím k direktivám EU.

4. Praktická elektronika

5. Ideální pasivní součástky elektronických obvodů.

6. Polovodičové součástky.

7. Základy metrologie pro měření ve výrobě.

8. Technologie elektronických součástek, standardizace. Řady vybraných hodnot.

9. Konstrukce a technologie pevných rezistorů.

10. Vlastnosti rezistorů různých konstrukcí.

11. Konstrukce a technologie kondenzátorů- svitkové, keramické, elektrolytické kondenzátory.

12. Vlastnosti kondenzátorů, porovnání vlastností kondenzátorů různých konstrukcí.

13. Konstrukce a technologie součástek s indukčností - VF cívky, tlumivky.

14. Transformátory - nízkofrekvenční, impulzní, vysokofrekvenční.

Osnova cvičení:

1. Základní statistické pojmy, vanová křivka, intenzita poruch.

2. Spolehlivost systému, rozdělení pravděpodobnosti, horká a studená záloha.

3. Bezpečnost práce v laboratoři, výklad laboratorních úloh.

4. Elektrické obvody.

5. Ideální součástky elektronických obvodů

6. Jednoduché polovodičové součástky, VA charakteristika diody a tranzistoru.

7. VA charakteristika fotovoltaického článku.

8. Nelinearita rezistorů a nelineární rezistory.

9. Výklad laboratorních úloh

10. Feroelektrické kondenzátory.

11. VF cívky.

12. Vlastnosti rezistorů při vysokých kmitočtech.

13. Vlastnosti kondenzátorů při vysokých kmitočtech.

14. Pájení desky s plošnými spoji

Cíle studia:

Studenti budou seznámeni s technologií výroby elektronických součástek, jejich vlastnostmi a metodami testování kvality součástek.

Studijní materiály:

1. Ryšánek, V. Technologie elektronických součástek. Praha: ČVUT. 1991

2. Papež, V. Technologie elektronických součástek, cvičení. Praha: ČVUT. 1995

3. Froh, M. a kol.: Elektronika, Ben Praha 2006

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1M13VES
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12570604.html