Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Historie vědy a techniky 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A0M16HT2 Z,ZK 4 2+2s česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Předmět se zameřuje na vystižení historického vývoje elektrotechnických oborů ve světě a v českých zemích. Jeho cílem je vzbudit zájem o historii a tradice studovaného oboru s přihlédnutím k vývoji technického školství, k formování vědeckého života v českých zemích a k pochopení vlivu techniky na fungování společnosti.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD0M16HT2

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0M16HT2

Požadavky:

viz. https://ekonom.feld.cvut.cz/web/index.php?option=com_content&task=section&id=7&Itemid=236

Osnova přednášek:

1.Je elektrotechnika technická věda?

2.Elektřina - tajemná síla.

3.Ohňostroj elektrotechniky.

4.Vznik elektrotechnického průmyslu.

5. Elektrotechnické školské systémy v Evropě a jejich komparace.

6. Elektrotechnické spolky.

7. Postavení elektroinženýra a technických elit ve společnosti 19. - 21. století.

8. Významné osobnosti světové elektrotechniky.

9. Elektrifikace Evropy.

10. Elektrotechnika v době 2. světové války.

11. Noerbert Wiener a kybernetika.

12. Počítačový svět.

13. Mikromiaturizace.

14. Hodnocení elektrotechniky ze společenského a ekonomického hlediska.

Osnova cvičení:

1. Úvod do historie elektrotechnika - historiografie oboru.

2. Experimenty s elektřinou v českých zemích.

3. Nauka o elektřině a její vývoj v 19. století - teoretická elektrotechnika v českých zemích.

4. Vývoj českého elektrotechnického průmyslu.

5. Elektrotechnické školství v českých zemích.

6. Elektrotechnické spolky v českych zemích.

7. Postavení českého inženýra a rozvoj technických elit ve společnosti 19. - 21. století.

8. Významné osobnosti české elektrotechniky.

9. Elektrifikace Československa.

10. V. List - moderní manažér české elektrotechniky.

11. Boj o kybernetiku v Československu a Antonín Svoboda.

12. Český výzkum v elektrotechnice a v jaderné technice po roce 1945.

13. Vývoj multimédií v českém prostředí.

14. Internet a Česká republika.

Cíle studia:

Cílem předmětu Historie vědy a techniky 2 je vzbudit zájem o historii a tradice studovaných elektrotechnických oborů.

Studijní materiály:

EFMERTOVÁ, Marcela. Elektrotechnika v českých zemích a v Československu do poloviny 20. století. Studie k vývoji elektrotechnických oborů. Praha : LIBRI, 1999. 211 s. ISBN 80-85983-99-0.

EFMERTOVÁ, M., STARÝ, O.(eds.). ČVUT FEL. Historie, současnost, perspektivy. Almanach. LIBRI, Praha 2001. ISBN 80-7277-082-9.

MIKEŠ, J., EFMERTOVÁ, M. Elektřina na dlani, MILPO Média, Praha 2008. ISBN 978-80-87040-08-9.

FOX, R., GUAGNINI, A. Laboratories, workshops, and sites. Concepts and practices of research in industrial Europe, 1800-1914. University of California, Berkeley 1999.

HEILBRON, John. Electricity in the 17th and 18th centuries: a study of early modern physics. New York: Dover Publications, 1999. ISBN 0-486-40688-1.

ŠTOLL, I. Dějiny fyziky. Prométheus, Praha 2009, 582 s. ISBN 978-80-7196-375-2.

Kol. autorů. Česká technika. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. ISBN 80-01-03165-9.

JÄGER, Kurt, HEILBRONNER, Friedrich. Lexikon der Elektrotechniker. München: VDE, 2010. ISBN 978-3-8007-2903-6.

Poznámka:
Další informace:
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/historie-techniky-2
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 3. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12569804.html