Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Etika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A0B16ET1 KZ 4 2+2s česky
Přednášející:
Vladimír Slámečka (gar.)
Cvičící:
Vladimír Slámečka (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům orientaci nejen v obecných problémech etiky, ale především jim nabídnout návody k řešení nejrůznějších situací lidského života. Nedílnou součástí předmětu jsou i diskuse, ve kterých mohou studenti reagovat nejen na probranou látku, ale i na aktuální otázky, které doba přináší a hledat na ně společně odpovědi.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B16ET1

Požadavky:

viz. https://ekonom.feld.cvut.cz/web/index.php?option=com_content&task=section&id=7&Itemid=236

Osnova přednášek:

1.Etika jako filozofická disciplina, dějiny oboru

2.Fundamentální etika, základní kategorie etiky

3.Zdroje a obsah lidského jednání, pravidla správného jednání

4.Přirozený, pozitivní a vloženy zákon jako zdroje norem mravnosti, svědomí

5.Svobodný mravní čin, ctnost jako návyk v dobrém jednání

6.Mravní selhání, hřích, neřest jako návyk ve zlém jednání

7.Vztah člověka k přesažným a metafyzickým skutečnostem a jeho projevy

8.Etika mezilidských vztahů: přátelství, láska, manželství, rodina

9.Vztahy jedince ke společnosti a státu, lidská práva, diskriminace, revoluce

10.Vztahy člověka k životu vůbec a zvláště k lidskému životu a zdraví

11.Sexuální etika

12.Hospodářská etika: majetek, formy jeho nabývání a vlastnictví

13.Vědecká a výzkumná práce, technický pokrok

14.Problematika pravdy v lidském životě

Osnova cvičení:

Náplň cvičení tvoří diskuse nad odpřednesenou látkou, nad aktuálními tématy, promítání filmů apod.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Karl-Heinz Peschke, Křesťanská etika, Vyšehrad, Praha 2004

2.Jiljí Příkaský, Učebnice základu etiky, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství. 2000

3.Helmut Weber, Všeobecná morální teologie, Praha: Zvon. 1998

4.Arno Anzenbacher, Úvod do etiky, KN Kostelní Vydří 2001

5.Jiří Skoblík: Přehled křesťanské etiky, KAROLINUM, Praha 2005

6.Mel Thompson: Přehled etiky, PORTAL, Praha 2004

Poznámka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/web/index.php?option=com_content&task=section&id=7&Itemid=236

Další informace:
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/etika
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T2:C3-337
Slámečka V.
09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna
místnost T2:C3-337
Slámečka V.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Posluchárna
místnost T2:A4-202b
Slámečka V.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
Učebna
místnost T2:A4-202b
Slámečka V.
18:00–19:30
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Dejvice
Učebna
Čt

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12569204.html