Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Elektroenergetika 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A1B15EN1 Z,ZK 5 2+2L česky
Přednášející:
Radek Procházka
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Předmět poskytuje základní poznatky o struktuře a provozních charakteristikách energetické soustavy ČR a zdrojů elektrické energie. Dále poskytuje výklad elektrické pevnosti izolantů, strojů a zařízení. Přináší poznatky o jevech poškozujících izolační systémy a ukazuje postupy k jejich odstranění. Umožňuje se prakticky seznámit s oblastí zkušebnictví a diagnostiky izolačních systémů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1B15EN1

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1B15EN1

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.

Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Osnova přednášek:

1. Úvod do elektroenergetiky.

2. Termodynamika a tepelné oběhy.

3. Tepelné elektrárny.

4. Jaderné elektrárny.

5. Vodní elektrárny.

6. Elektrické části elektrárenských bloků.

7. Přenos a rozvod elektrické energie.

8. Poruchové stavy v elektroenergetických soustavách.

9. Zkušebny vysokých napětí a vysokonapěťová měřicí technika.

10. Elektrická pevnost izolačních systémů a elektrické výboje.

11. Spínací a ochranné přístroje.

12. Diagnostika a zkušebnictví.

13. Elektroenergetika a životní prostředí.

14. Obnovitelné zdroje energie.

Osnova cvičení:

1.Provozní a bezpečnostní předpisy, exkurze do laboratoří vysokých napětí.

2. Základní elektrotechnické výpočty.

3. Tepelné oběhy parních elektráren.

4. Elektrické části elektráren.

5. Výpočty elektrických sítí.

6. Návrh elektrického zařízení.

7. Dimenzování vodičů.

8. Test.

9. Měření vysokých napětí.

10. Zjišťování polovinového napětí (U50).

11. Elektrická pevnost izolantů.

12. Elektrická pevnost uspořádání hrot-deska.

13. Kontrola záznamů z laboratorních úloh a zápočet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Girsby L.L.: Electric Power Generation, Transmission, and Distribution, Third Edition, CRC Press, FL 2012

Haynes G.: Electric Power Transmission. American Press, New York 2017.

Studijní materiály jsou k dispozici na www.powerwiki.cz.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:F1-114
Procházka R.
14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Konzultační K315
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12568104.html