Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Ekonomika elektroenergetiky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A0M16EKE KZ 4 2+2s česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Základy financí energetických podniků. Struktura nákladů ve výrobě, přenosu a distribuci elektřiny. Ceny a tarifní soustavy v energetice. Ekonomické hodnocení investic a podnikatelských záměrů v energetice. Obnovitelné zdroje energie a externí náklady výroby elektřiny. Energetická politika a nová energetická legislativa v ČR. Liberalizace trhu s elektřinou v rámci Evropské unie. Aktuální otázky energetiky v ČR.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD0M16EKE

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0M16EKE

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/ekonomika-v-elektroenergetice

Osnova přednášek:

1.Formy podnikání v energetice, postavení energetických firem v ekonomice.

2.Výnosy, náklady, zisk a jeho rozdělení.

3.Účetní výkazy - rozvaha, výsledovka, výkaz peněžních toků.

4.Financování energetických podniků.

5.Kritéria ekonomického hodnocení energetických investic.

6.Ceny a náklady v elektroenergetice, tarifní systémy.

7.Náklady výroby elektrické energie, marginální náklady.

8.Náklady v přenosu a distribuci elektřiny a jejich kalkulace.

9.Ekonomika úspor energie a obnovitelných zdrojů.

10.Modely uspořádání elektroenergetiky, směrnice EU o trhu s elektřinou, regulace energetických podniků.

11.Energetická politika ČR a její ekonomické souvislosti, energetický zákon a další legislativa.

12.Optimalizace rozvoje energetických soustav

13.Aktuální otázky elektroenergetiky ČR, obchod s elektřinou

14.Rezerva

Osnova cvičení:

1.Formy podnikání v energetice, organizační uspořádání energetiky ČR.

2.Zdroje a dopravní systémy v energetice.

3.Struktura nákladů v energetice.

4.Zadání semestrálního projektu, výběr týmů. Zisk a cash flow, formy a zdroje financování energetických podniků.

5.Výpočtové metody ekonomického hodnocení energetických investic.

6.Příklady hodnocení ekonomické efektivnosti.

7.Marginální náklady různých typů výroben elektřiny.

8.Konzultace semestrální práce.

9.Náklady na energii v domácnosti, ekonomika úspor energie. Konzultace semestrální práce.

10.Ekonomika obnovitelných zdrojů elektřiny, výpočet minimální ceny, dotace a podpory. Konzultace semestrální práce.

11.Test.

12.Odevzdání a prezentace semestrální práce

13.Klasifikovaný zápočet.

14.Rezerva

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Ibler Z. a kol.: Energetika - technický průvodce 1. díl, BEN, 2002

2.Ibler Z. a kol.: Energetika v příkladech - technický průvodce 2. díl, BEN

3.Tomek, G. - Vávrová, V. - Vašíček, J. Marketing v energetice. 1. vyd. Praha : Grada, 2002.

4.Kislingerová a kol.: Manažerské finance. Beck. 2004

4. Marvan M. a kol. Obchod s elektřinou, CONTE, 2010

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s. Předmět je vypisován v zimním i v letním semestru.

Další informace:
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/ekonomika-v-elektroenergetice
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 10. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12546104.html