Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Návrh a konstrukce antén

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A0M17NKA Z,ZK 5 2+2L česky
Korekvizita:
Předmět je náhradou za:
Návrh a konstrukce antén (X17NKA)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektromagnetického pole
Anotace:

Základy praktického návrhu antén pro specifická frekvenční pásma, modelování, návrh a konstrukce antén s použitím profesionálních softwarových nástrojů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0M17NKA

Požadavky:

https://moodle.fel.cvut.cz/

Osnova přednášek:

1.Mikropáskové antény

2.Malé antény I. Principiální limity

3.Malé antény II. Návrhové aspekty

4. Antény pro RFID a nositelné antény

5.Antény automobilové a antény pro automobilové radarové senzory

6.Reflektorové antény

7.Šroubovicové antény

8.Elektromagnetické modelování vyzařujících struktur

9.Teorie charakteristických módů, činitel jakosti antén

10.Anténní systémy sondy Planck

11.Symetrizační a transformační členy v anténní technice

12.Širokopásmové antény - spirálové, kuželové dipóly

13.Širokopásmové trychtýřové antény

14.Prezentace projektů

Osnova cvičení:

1.Mikropáskové antény, model přenosových vedení (projektová úloha č. 1)

2.EM modelování antén

3.Malé antény, návrh a modelování (projektová úloha č. 2)

4.Malé antény, řešení projektové úlohy

5.Antény pro RFID a nositelné antény, výpočet čtecího dosahu, experiment

6.Reflektorové antény, výpočet směrové charakteristiky reflektorové antény s ozařovačem typu: ústí vlnovodu, trychtýř, Hertzův dipól, (projektová úloha č. 3)

7.Reflektorové antény, řešení projektových úloh

8.Elektromagnetické modelování vyzařujících struktur

9.Teorie charakteristických módů, výpočet energií, vyzářeného výkonu a činitele jakosti liniových antén

10.Uměle vytvářené EM materiály v anténách, návrh, vlastnosti, experiment

11.Symetrizační a transformační členy v anténní technice, diferenční měření impedance

12.Šroubovicové antény ? návrh a modelování dvoupásmové spirálové antény

13.Širokopásmové trychtýřové antény

14.Prezentace projektů

Cíle studia:

Praktický návrh antén pro jednotlivá kmitočtová pásma, modelování a konstrukce antén a anténních systémů pro specifikovaná použití.

Studijní materiály:

1.Mazánek, M., Pechač, P., Vokurka, J.: Antény a šíření elektromagnetických vln. skripta ČVUT, Praha 2007

2.Prokop, J., Vokurka, J.: Šíření elektromagnetických vln a antény. SNTL, Praha 1982

3.Johnson, C.R.: Antenna Engineering Handbook. McGraw-Hill, Inc., London, 1993

4.Mott, H.: Antennas for Radar and Communications. John Wiley and Sons, Inc., New York, 1992

5.Milligan, T.A.: Modern Antenna Design. McGraw-Hill Book Company. London, 1985

6.Balanis, A.: Antenna Theory. John Wiley and Sons, Inc., New York, 1997

7.Kraus, J.D., Marhefka, J.: Antennas For All Applications. Tata McGraw-Hill, New York, 2003

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0M17NKA
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12544804.html