Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Dopravní energetické systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A1M16DES Z,ZK 5 2+2s česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Ekonomické aspekty dopravy energie, doprava elektřiny po vedeních, teplovody, plynovody a ropovody. Univerzální dopravní systémy jako železnice, silnice a lodní doprava s ohledem na dopravu energetických médií. Problematika optimalizace dimenzování přepravních cest pro dopravu jednotlivých forem energie. Hospodárný průřez vedení, optimální tloušťka izolace pro dopravu tepla.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1M16DES

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M16DES

Požadavky:

Základy elektrotechniky, elektrické stroje a přístroje, mechanika a termodynamika, ekonomika podnikání.

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/dopravni-energeticke-systemy

Osnova přednášek:

1.Systémy dopravy elektřiny, tepla, plynu, ropy a uhlí

2.Elektrické parametry vedení, výpočty stejnosměrných vedení

3.Odstupňovaný průřez a teorie uzlu pro řešení uzavřených sítí

4.Střídavá vedení nn, vn, vvn

5.Stabilita přenosu

6.Oceňování ztrát elektřiny, marginální náklady

7.Hospodárný průřez elektrického vedení

8.Optimalizace provozu a návrhu transformovny

9.Hospodárná kompenzace účiníku

10.Centrální zásobování teplem

11.Optimální tloušťka tepelné izolace teplovodu

12.Potrubní systémy pro dopravu plynu a ropy

13.Klasické dopravní systémy - silniční, železniční a vodní doprava paliv

14.Elektrické stanice, zkraty a přepětí

Osnova cvičení:

1.Jednoduchá stejnosměrná vedení

2.Stejnosměrná vedení napájená ze dvou stran, řešení rozvětveného vedení

3.Řešení složité uzavřené sítě

4.Střídavá vedení nn, vn a vvn, Breitfeldova metoda

5.Vzorec marginálních nákladů na elektřinu, hospodárný průřez vedení 110 kV

6.Podnikání v rozvodu elektřiny

7.Hospodárná velikost nových transformoven

8.Hospodárná kompenzace účiníku

9.MAXITEST

10.Optimalizace a kontrola světlosti trubky teplovodu

11.Optimalizace tepelné izolace teplovodu

12.Technickohospodářské ukazatele plynovodu

13.Technickohospodářské ukazatele ropovodu a uhlovodu

14.Dopravní náklady zelezniční, silniční, vodní a lanopásové dopravy paliv

Cíle studia:

Naučit se dimenzovat základní technické parametry dopravního systému z ekonomického hlediska, např.

hospodárný průřez vedení, instalovaný výkon transformátoru, kompenzační výkon, světlost trubky teplovodu, tloušťku tepelné izolace teplovodu, světlost trubky plynovodu. Umět vypočítat měrné dopravní náklady.

Studijní materiály:

1. Vítek M.: Ekonomika dopravních energetickych systémů. 2.vydání, ČVUT Praha 2008.

2. Cikhart, J.: Soustavy centralizovaného zásobování teplem. SNTL, Praha 1989.

3. Snytr P. a kol.: Inženýrské sítě. Skriptum ČVUT FSV, Praha 1992.

4. Ibler Z. a kol.: Energetika 1. a 2. dil. BEN, Praha 2003.

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/dopravni-energeticke-systemy

Poznámka:

Rozsah výuky : 14p+14cv

Další informace:
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/dopravni-energeticke-systemy
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 8. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12544404.html