Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Ekologie a ekonomika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A1M16EKL Z,ZK 5 3+1s česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Vývoj přístupu k ochraně životního prostředí. Trvale udržitelný rozvoj. Globální, regionální a lokální ekologické problémy. Skleníkovy efekt, klimatické změny a globální souvislosti. Fosilní paliva, jaderný palivový cyklus a životní prostředí. Systémové a ekonomické aspekty obnovitelných zdrojů energie. Schémata podpor užití obnovitelných zdrojů energie. Ekonomická efektivnost projektů na užití OZE. Nástroje pro regulaci činností vzhledem životnímu prostředí. Ekonomické nástroje v ochraně životního prostředí. Externality. Environmentální indikátory a stav ŽP v ČR.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1M16EKL

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M16EKL

Požadavky:

viz https://ekonom.feld.cvut.cz/web/index.php?option=com_content&task=section&id=7&Itemid=236

Osnova přednášek:

1.Vývoj přístupu k ochraně životního prostředí, trvale udržitelný rozvoj

2.Globální ekologické problémy a demografické, ekonomické, politické aspekty

3.Skleníkový efekt, klimatické změny, obchodování s emisními povolenkami

4.Vlivy a účinky na životní prostředí

5.Fosilní paliva a životní prostředí

6.Jaderný palivový cyklus a životní prostředí

7.Ekonomické aspekty nakládání s radioaktivními odpady

8.Systémové aspekty užití obnovitelných zdrojů energie

9.Schémata podpor užití obnovitelných zdrojů energie

10.Ekonomická efektivnost projektů využívajících obnovitelné zdroje energie

11.Nástroje státu pro regulaci činností ve vztahu k životnímu prostředí

12.Ekonomické nástroje v ochraně životního prostředí

13.Externality, externí náklady, jejich stanovení a užití

14.Environmentální indikátory a stav životního prostředí v ČR

Osnova cvičení:

1. Názory na ekologické problémy

2.

3. Aktuální ekologické problémy - diskuze

4.

5. Trvale udržitelný rozvoj - diskuze

6.

7. Ekonomická efektivnost projektu na užití obnovitelných zdrojů energie 1.

8.

9. Ekonomická efektivnost projektu na užití obnovitelných zdrojů energie 2.

10.

11. Aktuální problémy ochrany životního prostředí v ČR

12.

13. Zápočet

14.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Knápek,J. - Geuss, E: Ekologie a ekonomika. Skriptum CVUT FEL, 2000

2.Cunnigham, W. - Cunnigham, M. - Saigo, B,: Environmental Science. McGraw-Hill, 2003

3.Environmentální výhled OECD. Ministerstvo životního prostředí, 2002

4.Šauer, P. a kol.: Náklady na ochranu životního prostředí. Oeconomia. Praha 2005

5. Kol. autorů: Obnovitelné zdroje energie. ČEZ 2007.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 21p+3s

Další informace:
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/ekologie-a-ekonomika
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12544204.html