Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Statistické metody v ekonomii

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A1M16STA Z,ZK 5 2+2c česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Základy statistického zpracování dat. Třídení údajů a rozdělení četností. Popisné charakteristiky jednorozměrných rozdělení. Míry polohy, variability, šikmosti a špičatosti. Bodové a intervalové odhady parametrů základního souboru. Testování statistickych hypotéz. Indexy sčitatelné a nesčitatelné extenzitní veličiny. Regrese a korelace. Základní popis časových řad. Vyrovnání časových řad. Extrapolace časových řad.

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/web/index.php?option=com_content&task=section&id=7&Itemid=236

Osnova přednášek:

1.Základní pojmy. Statistické řady a třídění. Rozdělení četností.

2.Popisné charakteristiky jednorozměrných rozdělení. Míry polohy.

3.Popisné charakteristiky jednorozměrných rozdělení. Míry variability, šikmosti a špičatosti.

4.Bodové odhady parametrů základního souboru.

5.Intervalové odhady parametrů základního souboru.

6.Testování statistickych hypotéz.

7.Hospodářské indexy - individuální a souhrnné. Agregátní indexy

8.Hospodářské indexy proměnlivého složení. Vícefaktorové indexy

9.Párová regrese a korelace - základní pojmy.

10.Měření intenzity závislosti.

11.Vícenásobná lineární regrese a korelace.

12.Časové řady - základní pojmy. Průměrování.

13.Vyrovnání a extrapolace časových řad.

14.Rezerva a opakování náročnějsí látky.

Osnova cvičení:

1.Základní pojmy. Statistické řady a třídení. Rozdělení četností.

2.Popisné charakteristiky jednorozměrných rozdělení. Míry polohy.

3.Popisné charakteristiky jednorozměrných rozdělení. Míry variability, šikmosti a špičatosti.

4.Bodové odhady parametrů základního souboru.

5.Intervalové odhady parametrů základního souboru.

6.Testování statistickych hypotéz.

7.Hospodářské indexy - individuální a souhrnné. Agregátní indexy

8.Hospodářské indexy proměnlivého složení. Vícefaktorové indexy

9.Párová regrese a korelace - základní pojmy.

10.Měření intenzity závislosti.

11.Vícenásobná lineární regrese a korelace.

12.Časové rady - základní pojmy. Průměrování.

13.Vyrovnání a extrapolace časových řad.

14.Rezerva a opakování náročnějsí látky.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Kaňok M.: Statistické metody v managementu. Praha: ČVUT 2002

2.Kaňok M.: Statistické metody v řízení. Praha: ČVUT 1996

3.Kaňok M.: Statistické metody v marketingu. Praha CIMA, 2001

4. Meloun M., Militký J.: Kompendium statistického zpracování dat. Academia 2006

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1M16STA
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12544004.html