Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

CAD and Microwave Circuits

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE2M17CAD Z,ZK 6 2+2c anglicky
Předmět je náhradou za:
CAD pro mikrovlnnou techniku (XE17CAM)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektromagnetického pole
Anotace:

This course provides its students with principles and techniques used in

modern microwave circuits as well as with basic design methods used in such

systems. Basic overwiev of elements and detailed information on selected

circuit design is provided. Students gain design experience during

exercises.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE2M17CAD

Požadavky:

https://moodle.fel.cvut.cz/

Osnova přednášek:

1. Introduction - microwave technology and its specifics, wave propagating

through an electric circuit. ^

2. Transmission lines and waves, standing waves, narrowband impedance

matching.^

3. Broadband impedance matching, Fano limit, correspondence between matching

circuits and filters^

4. Multiport matching, stability of a two-port, single stage amplifier

design^

5. Real lines used in MIO design, microstrip line, coplanar waveguide^

6. Line discontinuities^

7. Coupled lines, couplers^

8. Power dividers, directional couplers^

9. Circuit optimization, error function, local and global methods^

10. Nonlinear microwave circuit analysis, harmonic balance^

11. Numerical analysis of electromagnetiuc field and field simulators in

frequency domain.^

12. Time domain analysis (FDTD, FETD)^

13. Optoelectrronic circuits^

14. Modern trends (MEMS, metamaterials)

Osnova cvičení:

1. Introduction. Problems resulting from finite circuit dimensions - and how

to make use of it.^

2. (Standing) waves on transmission lines, impedance transformation,

impedance matching using lines and stubs.^

3. Introduction to CAD system. Individual task assignment.^ 4. Broadband matching circuit design - analytic, optimization.^

5. Single stage transistor amplifier design (unconditionally stable transistor) - rf part.^

6. Design of amplifier feeding circuits

7. Design of amplifier layout in a planar structure

8. Task 1 finalization. ^

9. Optimization method comparison.^

10. Design - task 2.^

11. Design - task 2.^

12. Fierld simulator.^

13. Optoelectronic circuit simulation.^

14. Task submission. Assesment.

Cíle studia:

This course provides its students with principles and techniques used in modern microwave circuits as well as with basic design methods used in such systems.

Studijní materiály:

[1] Gupta, K.C., Garg, R., Chadha, R.: Computer-Aided Design of Microwave Circuits. Artech House, Dedham 1981^

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AE2M17CAD
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12540604.html