Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Elektrochemické zdroje a fotovoltaika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A1M13EZF Z,ZK 5 2P+2L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

Fotovoltaické zdroje. Princip činnosti, charakteristiky. Solární moduly, konstrukce a technologie. Základní typy fotovoltaických systémů a jejich aplikace. Provozní podmínky a jejich optimalizace.Zálohování elektrické energie. Elektrochemické zdroje. Primární články a akumulátory. Způsoby nabíjení akumulátorů. Aplikace akumulátorů v elektromobilech. Zdroje a systémy nepřerušeného napájení a jejich řízení. Spolupráce alternativních a elektrochemických zdrojů el. energie

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1M13EZF

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M13EZF

Požadavky:

Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce

Osnova přednášek:

1.Fotovoltaické články a jejich charakteristiky

2.Monokrystalické, polykrystalické, mikrokrystalické a amorfní FV články

3.Fotovoltaické moduly, konstrukce a technologie

4.Fotovoltaické systémy - základní typy

5.Konverze stejnosměrného napětí slunečních baterií na síťové napětí

6.Optimalizace provozních podmínek FV systému

7. Současné trendy, ekonomické a ekologické aspekty

8.Přehled možností ukládání elektrické energie. Primární články

9.Akumulátory - přehled. Olověné akumulátory

10.Alkalické NiCd a NiMH akumulátory

11.Lithiové akumulátory, aplikace akumulátorů v elektromobilech

12.Nabíjení akumulátorů

13.Zálohování elektrické energie, systémy UPS a superkondenzátory

14.Spolupráce alternativních a elektrochemických zdrojů el. energie

Osnova cvičení:

1.Bezpečnost práce, vybavení laboratoře.

2.Laboratorní cvičení z fotovoltaiky - výklad.

3.Porovnání V-A charakteristik různých typů slunečních článků.

4.Vliv teploty na parametry slunečních článků .

5.Měření charakteristik fotovoltaického modulu.

6.Měření parametrů fotovoltaického systému (modul - dc/dc - dc/ac).

7.Návrh fotovoltaického systému (simulace).

8.Vybíjecí charakteristiky primárních článků.

9.Akumulátory - měřicí metody.

10.Návrh systému s akumulátorem.

11.Nabíjecí charakteristiky akumulátorů.

12.Rychlonabíjení.

13.Vybíjecí charakteristiky akumulátorů.

14.Zápočet.

Cíle studia:

Seznámit studenty s problematikou elektrochemických a fotovoltaických zdrojů elektrické energie.

Studijní materiály:

[1) Cetl, T.: Aplikace elektrochemických zdrojů, skriptum ČVUT, 2004

[21.Cenek, M. a kol.: Akumulátory a baterie. Praha, STROM. 1966

[3] Husák, M.: Napájecí zdroje. Praha, ČVUT 2003.

[4] Handbook of Photovoltaic Science and Engineering. Edited by A. Luque and S. Hegedus, John Wiley & Sons,2003

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1M13EZF
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 10. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12536104.html