Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Multimediální technika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A2B37MMT Z,ZK 6 2+2L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra radioelektroniky
Anotace:

Předmět je věnován základům multimediální techniky (audio a video) a zabývá se základy audio a video (zvuk a obraz) snímání, zpracování signálu, vysílání a distribuce, záznamu a reprodukce včetně fyziologie slyšení a vidění ve formě širokého přehledu těchto problémů. Poskytuje základní informace pro pochopení hlavních principů a systémových řešení v této oblasti.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD2B37MMT

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A2B37MMT

Požadavky:

see https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AE2B37MMT

Osnova přednášek:

1. Fyziologie a anatomie vidění, psychovizuální aspekty vidění

2. Fyziologie a anatomie slyšení, psychoakustické aspekty slyšení

3. Metody předzpracování obrazové informace

4. Elektroakustické měniče

5. Metody zdrojového kódování zvuku

6. Záznam a zpracování zvuku

7. Snímání a reprodukce obrazu, 3D reprodukce

8. Základy prostorové akustiky

9. Snímání zvuku, ozvučování

10. Zdrojové kódování obrazové informace

11. Přenosové video systémy, televize, IPTV

12. Základní měřicí metody v akustice

13. Aplikovaná obrazová technika, záznam video

14. Digitální fotografie, desktop polygrafie, holografie

Osnova cvičení:

1. Fyziologické vlastnosti vidění - stanovení základních parametrů vizuálního vnímání

2. Multimediální signály - měření na typických rozhraních (např. SCART, HDMI)

3. Základní vlastnosti analogové a digitálních soustav BTV

4. Komprese obrazu - počítačová simulace a subjektivní vyhodnocení metod

5. Digitální fotoaparát - měření parametrů, rozšíření dynamického rozsahu (HDR), vyvážení bílé

6. Obrazové displeje - měření základních parametrů, převodní charakteristika

7. Řešení zvukového pole

8. Základní problémy akustiky - výpočetní metody řešení kmitajících struktur

9. Měření směrových charakteristik snímačů, činitel a index směrovosti, výkon

10. Vlastnosti sluchového systému, poslechové testy, principy vyhodnocení

11. Měření impedance reproduktoru v uzavřené a basreflexové ozvučnici

12. Návrh a měření reproduktorových výhybek a reproduktorových soustav

13. Záznamová média - kompaktní disk, magnetický pásek, DVD, MD

14. Test

Cíle studia:

Presenting basic principles of multimedia technology - audio and video technology in regards of recording, reproduction, signal processing and physiology of hearing and vision.

Studijní materiály:

[1] Klíma, M., Bernas, M., Hozman, J., Dvořák, P.: Zpracování obrazové informace. Skripta ČVUT, Praha 1996.

[2] Gonzales, R. C. Digital image processing, Upper Saddle River : Pearson, 2002.

[3] Bovik, A. Handbook of Image and Video Processing, Elsevier Academic Press, New York, 2005.

[4] Vít, V. Televizní technika - přenosové barevné soustavy. Praha: BEN-Technická literatura, 1997.

[5] Saleh, B.E.A., Teich, M.C.: Základy fotoniky. (4 svazky), Matfyzpress, Praha 1994-1996.

[6] Borwick, J.: Loudspeaker and Headphone Handbook, Focal Press, 1997, ISBN: 0240513711

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14+6L

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A2B37MMT
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12533004.html