Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Rádiové obvody a zařízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A2B37ROZ Z,ZK 6 2+2s česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra radioelektroniky
Anotace:

Účelem předmětu je seznámit studenty s vlastnostmi, parametry a metodologií návrhu radiových obvodů, radiových funkčních bloků a komplexnějších bloků radiových vysílačů a přijímačů. Přednášky jsou postupně zaměřeny na prvky, obvody, funkční bloky a systémy používané na radiových frekvencích. Cvičení jsou seminární i laboratorní, semináře jsou zaměřeny na základní výpočty z oblasti radiových funkčních bloků a měření jsou věnována kromě základních funkčních bloků i komplexnější problematice z oblasti radiových vysílačů a přijímačů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD2B37ROZ

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A2B37ROZ

Požadavky:

see moodle.kme.fel.cvut.cz

Osnova přednášek:

1. Dvojbranové parametry, napěťový, proudový a výkonový zisk, stabilita, lineární a nelineární zkreslení, IPn

2. Šumové parametry prvků a dvojbranů, šumové číslo, šumová teplota, míra šumu

3. Kaskádní syntéza, zisk, šumové parametry, IPn kaskády

4. Vysokofrekvenční vlastnosti pasivních prvků, rezonátory, parazitické efekty, kondenzátory, induktory

5. Impedanční přizpůsobení prvky se soustředěnou selektivitou, impedanční transformátory

6. Filtry pro radiová zařízení (se soustředěnými parametry, SAW, krystalové, s rezonátory)

7. Speciální vysokofrekvenční polovodičové prvky a jejich charakterizace, HBT, GaAs FET, HEMT, PIN, varikapy, varaktory, RF spínače

8. Zesilovače selektivní a širokopásmové, stabilita, semisymbolická analýza, diferenční stupeň, kaskóda a další základní bloky, zesilovač s řízeným ziskem, VGA, DVGA, AGC, zesilovače výkonu ABCD

9. Detektory a směšovače, kvazilineární analýza, konverzní ztráta, směšovače s diodami a FET, kvadraturní modulátory a demodulátory

10. Oscilátory zpětnovazební, krystalové, fázový šum, VCO, oscilátory s prvky s negativním diferenciálním odporem, PLL

11. Typy přijímačů, superhet s jedním a dvojitým směšováním, přijímače ZIF a NZIF

12. Systémový návrh přijímačů

13. Vysílače, nelineární analýza

14. Softwarové rádio

Osnova cvičení:

MĚŘENÍ:

1. Základní parametry, charakteristiky přijímačů

2. Filtry, měření přenosové charakteristiky. LC, SAW, krystal. filtr.

3. Zesilovač ve třídách A, B, a C

4. Směšovač, směšovací produkty, IP1, IP3

5. Digitální rozhlas DRM

6. Digitální televize DVB-T

7. PLL

8. Měření na vysílači

SEMINÁŘE:

9. Kaskádní syntéza

10. Vysokofrekvenční vlastnosti pasivních prvků

11. Přijímače, zrcadlový kmitočet, dvojité směšování

12. Oscilátor

13. Zesilovač, diferenční stupeň, selektivní zesilovač

14. Směšovač, konverzní parametry

Cíle studia:

Presenting knowledge for practical radio circuits design.

Studijní materiály:

1. J. Dobeš, V. Žalud: Moderní radiotechnika, BEN - technická literatura, Praha 2006.

2. G.V. Vendelin, A.M.Pavio, U.L. Rohde, Microwave Circuit Design Using Linear and Nonlinear Techniques, John Wiley & Sons, New Jersey 2005.

3. T.A. Fjedly, T. Ytterdal, M. Shur, Introduction to Device Modeling and Circuit Simulation,

4. D.K. Misra, Radio-Frequency and Microwave Communication Circuits Analysis and Design,

5. R.J. Baker, H.W.Li, D.E. Boyce, CMOS Circuit Design, Layout, and Simulation, John Wiley & Sons, New York 1998.

6. Y. Sun, Wireless Communication Circuits and Systems, IEE, London 2004.

7. U. Rohde, J. Whitaker, Communications Receivers, DSP, Software Radios, and Design, Third edition, McGraw-Hill 2001, ISBN 0-07-136121-9.

8. W. Egan, Partial RF System Design, Wiley-Interscience 2003, ISBN 0-471-20023-9.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A2B37ROZ
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12532904.html