Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Výkonová elektronika 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A1M14VE2 Z,ZK 5 2+2L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Usměrňovače s protinapětím, přerušovaný a nepřerušovaný proud, vícenásobná komutace, trojfázové střídavé měniče napětí, elektrostatické odlučovače, svařovací usměrňovače, nabíječe akumulátorů, supravodivý magnetický zásobník energie, indukční ohřev, kompenzace jalového výkonu, bezkontaktní spínače, softstartéry, pulsní řízení odporu, katodická ochrana, výkonový tranzistor ve spínacím režimu, odlehčovací sítě, struktura a principy řízení moderního regulovaného pohonu, metody šířkově pulzní modulace, principy vektorové regulace a přímé regulace, usměrňovače s šířkově pulzní modulací, maticové měniče, jištění měničů proti proudovému přetížení a ochrana proti přepětí

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1M14VE2

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M14VE2

Požadavky:

Podmínky pro udělení zápočtu: Prezence podle studijního řádu, aktivita při řešení úloh, řádně zpracované a vyhodnocené protokoly z měření

Osnova přednášek:

1. Usměrňovače s protinapětím v zátěži, režim přerušovaného a nepřerušovaného proudu

2. Práce trojfázového můstkového usměrňovače při vícenásobné komutaci

3. Trojfázové střídavé měniče napětí, pracovní diagram pro odporovou zátěž a pro indukční zátěž, zpětné vlivy

na napájecí síť

4. Aplikace výkonových polovodičových měničů v nepohonářských aplikacích, elektrostatické odlučovače,

svařovací usměrňovače, nabíječe akumulátorů, supravodivý magnetický zásobník energie, indukční ohřev

5. Kompenzace jalového výkonu, bezkontaktní spínače pro fázové a cyklové řízení, softstartéry

6. Pulsní řízení odporu, katodická a jiné způsoby ochrany proti elektrochemické korozi

7. Výkonový tranzistor ve spínacím režimu, průběh zapínání a vypínání, vliv zátěže, mezní hodnoty,

dovolená pracovní oblast

8. Ztrátová a bezeztrátová odlehčovací síť pro vypínání a odlehčovací síť pro zapínání tranzistorového spínače,

realizace trojfázového tranzistorového střídače v můstkovém zapojení

9. Moderní regulovaný pohon, jeho součásti, funkční struktura, principy řízení, metody šířkově pulzní modulace

10. Princip vektorové regulace, základní struktury, transformace rovnic asynchronního stroje do různých systémů

souřadnic a používané matematické modely

11. Princip přímého řízení momentu, základní struktury

12. Princip usměrňovačů s šířkově pulzní modulací, usměrňovače s šířkově pulzní modulací proudového typu

a napěťového typu

13. Principy řízení a návrhu maticových měničů

14. Jištění výkonových polovodičových měničů proti proudovému přetížení, ochrana proti vnějšímu

a komutačnímu přepětí

Osnova cvičení:

1. Pokyny ke cvičením, bezpečnostní předpisy, laboratorní řád, seznámení s laboratoří, práce s osciloskopem

2. Jednofázový řízený můstkový usměrňovač se sériovou R+L zátěží a paralelní R+C zátěží

3. Regulace řízeného jednofázového můstkového usměrňovače s proměnnou odporovou zátěží na konstantní proud

4. Vliv rozptylové induktance přívodu na dobu komutace trojfázového můstkového usměrňovače

5. Rezonanční sériový můstkový střídač

6. Rezonanční paralelní můstkový střídač

7. Kompenzační obvod s usměrňovačem

8. Kompenzační obvod se střídavým měničem napětí

9. Řízení proudu zátěže střídavým měničem napětí v sekundárním obvodu transformátoru při odporové zátěži

10. Řízení proudu zátěže střídavým měničem napětí v sekundárním obvodu transformátoru při induktivní zátěži

12. Řízení systému s nepřímým měničem kmitočtu s napěťovým stejnosměrným meziobvodem

s šířkově pulzní modulací výstupních napětí

11. Řízení systému s usměrňovačem s šířkově pulzní modulací vstupních napětí

13. Řízení proudu zátěže střídavým měničem napětí v primárním obvodu transformátoru

14. Zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Pavelka, J., Čeřovský, Z., Lettl, J.: Výkonová elektronika, skriptum FEL ČVUT v Praze, Praha, 2007

2. Adámek, V., Gric, R., Pavlů, C., Petrásek, F.: Výkonová elektronika - laboratorní cvičení, skriptum FEL ČVUT

v Praze, Praha, 2007

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1M14VE2
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 10. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12532004.html