Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Elektrické stroje a přístroje 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A1M14SP2 Z,ZK 5 2+2L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Kontaktní a polovodičové spínací přístroje v sítích nízkého napětí. Základní topologie třífázových spínačů a namáhání jejich komponent, výkonové spínače a systémy s moderními polovodičovými součástkami a obvody jejich řízení, ochranné obvody polovodičových spínačů, zkoušení elektrických přístrojů. Základy obecné teorie elektrického stroje. Magnetické pole. Základy komutace. Transformátor, účinnost, úbytek napětí. Přechodné děje - připínání na síť, zkrat. Matematický model synchronního a asynchronního stroje. Točivé magnetické pole. Asynchronní stroj, spouštění a řízení otáček. Vliv harmonických složek magnetického pole. Jednofázový asynchronní motor. Práce synchronního stroje do samostatné zátěže a na síti. Moment, stabilita a přetížitelnost. Přechodné děje, zkrat

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1M14SP2

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M14SP2

Požadavky:

Aktivní účast na laboratorních cvičeních, řádné vedení dokumentace a zpracování výsledků, odevzdání protokolů z měření

Osnova přednášek:

1.Kontaktní spínací přístroje NN, jejich spínací vlastnosti a aplikační možnosti

2.Polovodičové spínací přístroje a jejich komponenty.

3.Jednofázové polovodičové spínače s tyristory a GTO tyristory, řídicí obvody

4.BS s tranzistory bipolárními, MOS a IGBT; obvody řízení

5.Topologie třífázových bezkontaktních spínačů, napěťové a proudové namáhání součástek

6.Softstartéry, ochranné obvody bezkontaktních spínačů

7.Zkoušení elektrických přístrojů

8. Princip elektromechanické přeměny energie. Teorie obecného elektrického stroje, matematický model

9. Magnetické pole. Základy komutace stejnosměrného stroje, reakce kotvy

10. Vinutí střídavých točivých strojů, točivé magnetické pole

11. Spouštění a řízení otáček asynchronního motoru. Jednofázový asynchronní motor.

12. Matematický model synchronního a asynchronního stroje, transformace d,q,0

13. Práce synchronního stroje na síti. Moment, stabilita a přetížitelnost

14. Přechodné děje synchronního alternátoru, zkrat

Osnova cvičení:

1.Organizace cvičení, bezpečnost práce v laboratoři, laboratorní řád, příprava prvé série úloh.

2.Vypínací vlastnosti relé v obvodu ss proudu.

3.Měření omezovacích chrakteristik tavných pojistek.

4.Měření vypínacích vlastností proudového chrániče.

5.Měření spínacích chrakteristik spínače s IGBT.

6.Měření spínacích chrakteristik 1 fázového nulového spínače.

7.Aplikační zapojení obvodu pro fázové řízení triaků a tyristorů.

8.Magnetické pole ve vzduchové mezeře stejnosměrného stroje. Charakteristika naprázdno

9.Spojení vinutí trojfázového transformátoru, hodinový úhel

10.Určení parametrů asynchronního motoru měřením

11.Zatěžování asynchronního motoru, kruhový diagram

12.Měření naprázdno a nakrátko synchronního stroje

13.Určení parametrů modelu synchronního stroje měřením

14.Opravná měření. Hodnocení protokolů z měření. Zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Voženílek, P, Novotný, V., Mindl, P.: Elektromechanické měniče. Praha: ČVUT. 2007

2. Voženílek, P, Novotný, V., Mindl, P.: Elektromechanické měniče - cvičení. Praha: ČVUT. 2006

3. Mindl,P., Novotný,V.: Měření a zkoušení elektrických přístrojů, Praha, ČVUT 2001

4. Měřička, J., Hamata, V., Voženílek, P. Elektrické stroje. Praha: ČVUT. 2001

5. Petrásek, F. Elektrické stroje - Laboratorní měření. Praha: ČVUT. 2000

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1M14SP2
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 10. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12531304.html