Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Terrestrial and Satellite Radio Links

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE2M17PDS Z,ZK 6 2+2c anglicky
Předmět je náhradou za:
Propagation of Radiowave and Frequency Manage (XE17SIR)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektromagnetického pole
Anotace:

The goal of the course is to teach the student to design basic types of wireless links from the antennas and propagation point of view, including interference analyses for both fixed links and radio networks and frequency coordination. The design principles are primarily based on international ITU-R recommendations. In addition, the attention is given to prospective wireless systems as well, e.g., intelligent antenna systems.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE2M17PDS

Požadavky:

https://moodle.fel.cvut.cz/

Osnova přednášek:

1. Basic concepts, ITU-R recommendations

2. Design of line-of-sight microwave links

3. Fixed satellite link design

4. LF/MF link design

5. HF link design

6. Troposcatter links

7. Coverage planning for mobile terrestrial systems

8. Coverage planning for satellite systems

9. Interference analysis for line-of-sight links

10. Interference analysis in cellular networks

11. Software tools for planning of wireless links and systems

12. Measurement methods for RF planning

13. Adaptive antennas and prospective antenna structures

14. Prospective wireless communication services

Osnova cvičení:

1. Introduction, basic concepts

2. Calculations of basic propagation parameters

3. RF planning tools, usage of ITU-R recommendations

4. Design of an empirical model - project I.

5. Indoor coverage measurement - experiment

6. Measurement data processing, calibration of the empirical model

7. HF link design for a distance over 4000 km - project II.

8. Ionosphere, ionograms

9. Sky wave propagation

10. HF links

11. Interference analysis for terrestrial links - project III.

12. Propagation of interfering signals in the troposphere

13. Interference calculation according to ITU-R recommendations

14. Presentations of projects results

Cíle studia:

The goal of the course is to teach the student to design basic types of wireless links from the antennas and propagation point of view, including interference analyses for both fixed links and radio networks and frequency coordination.

Studijní materiály:

[1] Freeman, R.L., Radio System Design for Telecommunications, 3rd Edition, Wiley, 2007.

[2] Barclay L.W., Propagation of Radiowaves, 2nd edition, IEE, 2003.

[3] ITU-R Recommendations.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AE2M17PDS
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 9. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12530604.html