Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Microwave Circuits and Subsystems

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE2M17MOS Z,ZK 5 2+2c anglicky
Předmět je náhradou za:
Planar Microwave Technique (XE17PME)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektromagnetického pole
Anotace:

The subject provides wide theoretical and practical knowledge both for

scientific-research work and carrier profession in the field of rf. and

microwave region. It makes students familiar with rf. and microwave passive and active circuits realized in planar and monolithic structures - lines,

directional couplers, power dividers, resonant circuits, filters and CAD tools for design of rf. and microwave circuits. It also contains basis of microwave transistors, bipolar, MESFET and HEMPT, design of low noise, power, narrow band and wideband amplifiers, diode and transistor oscillators, detectors, mixer and frequency multipliers.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE2M17MOS

Požadavky:

Smith chart and impedance matching, properties of electromagnetic wave on a line, s-parameters.

https://moodle.fel.cvut.cz/

Osnova přednášek:

1. Planar and monolithic technology

2. Lines in planar and monolithic structures

3. Coupled lines and directional coupler

4. Hybrid couplers - Lange, branch line, rat race, de Ronde

5. Power dividers for equal ad different power ratio

6. Microwave planar resonant circuits and filters

7. Structures of bipolar transistor, MESFET and HEMPT, definition of gains, stability

8. Low noise and power amplifiers

9. Narrow and wideband amplifiers

10. Parameters of rf. nonlinear circuits, noise, inter-modulation, cross-modulation, compression

11. Microwave diode and transistor oscillators

12. Rf. and microwave detectors and mixers

13. Diode and transistor frequency multipliers

14. Microwave subsystems of communication systems

Osnova cvičení:

1. CAD tools, Microwave Office, simulation of connector connection on microstrip line

2. Project 1. Simple planar lines

3. Project 2. Coupled lines, directional coupler

4. Project 3. Hybrid couplers

5. Project 4. Power dividers

6. Project 5. Planar filters I.

7. Project 6. Planar filters II.

8. Project 7. Low noise amplifier

9. Project 8. Power amplifier

10. Project 9. Transistor oscillator

11. Project 10. Frequency multiplier

12. work on projects

13. work on projects

14. work on projects, final checking

Cíle studia:

It makes students familiar with rf. and microwave passive and active circuits realized in planar and monolithic structures.

Studijní materiály:

Lee T. H., Planar Microwave Engineering, Cambridge University Press

Vendelin, Pavio, Rohde, Microwave Circuit Design Usany Linear and Nonlinear

Techniques, John Willey

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AE2M17MOS
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12530504.html