Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Projekt v týmu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A1B14TP1 Z 5 2+2L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Týmová práce ve formě projektu. Téma práce si tým vybere z nabídky témat souvisejících s návrhem a realizací komponent elektrických pohonů nebo tranzistorových měničů a spínaných zdrojů. Projekt bude obhajován v rámci předmětu. Projekt bude doprovázen tématicky zaměřenými přednáškami a konzultacemi

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1B14TP1

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Pavelka, J., Čeřovský, Z., Lettl, J.: Výkonová elektronika, skriptum FEL ČVUT v Praze, Praha, 2007

2. Pavelka, J.: Elektrické pohony, skriptum FELČVUT v Praze, Praha, 2007

3. Zeman, K., Peroutka, Z., Janda, M.: Automatická regulace pohonů s asynchronními motory,

skriptum FEL ZČU, Plzeň, 2004

4. Flajtingr, J., Kule, L.: Elektrické pohony střídavými motory a polovodičovými měniči,

skriptum FEL ZČU, Plzeň, 2002

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1B14TP1
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 8. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12529804.html