Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Elektrotechnický seminář

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A1B14SEM Z 2 2s česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Škola hrou, jak se seznámit s užitou elektrotechnikou od výroby - zdrojů až po spotřebu - elektropohony, řízení zpracování dat a jejich prezentaci. Ukázky simulovaných úloh elektrotechnických experimentů až po exkurzi s reálnou ukázkou výrobních procesů a dálkovým monitorováním pracovních režimů

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1B14SEM

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1B14SEM

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1.Proč studovat užitou elektrotechniku - od elektrárny po počítač

2.Zdroje elektrické energie - přehled elektráren a využití alternativních zdrojů

3.Zdroje elektrické energie - akumulátory , solární panely (SolarCar)- palivový článek

4.Rozvod elektrické energie - od elektrárny až domů na stůl

5.Moderní napájecí zdroje - měniče kmitočtu a řízení pohonu

6.Automatizace v elektrotechnice - PLC systémy jejich programování

7.Malé pohony pro automatizaci - robotika

8.Servopohony s permanentními magnety a jejich řízení

9.Kinematika pohonu, návrh pohonné jednotky s výběrem převodovky

10.Měřicí technika v elektrotechnice, sběr dat a vyhodnocení na PC - LabVIEW

11.Modelování a simulace v elektrotechnice - MatLab

12.Přenos informací průmyslovou sběrnicí CAN. a jejich zpracování

13.Materiály pro elektrotechnická zařízení

14.Exkurze - náhradní zdroje UPS a bagry Phoenix - Zeppelin CAT - zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 0+6s

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1B14SEM
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12529304.html