Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Základy lékařské elektroniky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A0M31ZLE Z,ZK 4 2+2L česky
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Lékařská technika (A6M31LET)
Přednášející:
Jan Havlík (gar.)
Cvičící:
Jan Havlík (gar.), Zdeněk Horčík
Předmět zajišťuje:
katedra teorie obvodů
Anotace:

Absolventi předmětu získají základní přehled o možnostech využití elektronických přístrojů v biomedicínských aplikacích. Důraz je kladen na principy aplikované lékařské elektroniky používané v moderních přístrojích. Studenti se seznámí se strukturami a funkčními bloky jednotlivých diagnostických a terapeutických lékařských přístrojů a s jejich využitím v klinické praxi, především s elektrokardiografy, kardiostimulátory a defibrilátory, elektroencefalografy, elektromyografy, lékařskými monitory, přístroji pro měření krevního tlaku a průtoku krve, spirometry a pulsními oximetry, základy ultrazvukových diagnostických systémů, pokročilými zobrazovacími metodami, radioterapií a stereotaktickou radiochirurgií a telemedicínskými aplikacemi.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0M31ZLE

Požadavky:

Účast na cvičeních, absolvování laboratorní výuky, semestrální práce

Osnova přednášek:

1. Základy fyziologie

2. Biologické signály, artefakty biologických signálů

3. Struktura a typy lékařských přístrojů, elektrody pro snímání biologických potenciálů

4. Zesilovače biologických signálů

5. Elektrokardiografie

6. Kardiostimulátory, defibrilátory

7. Přístroje pro měření krevního tlaku a průtoku krve

8. Elektroencefalografie

9. Elektromyografie, měření tělesné teploty

10.Spirometrie, pulsní oximetrie

11.Ultrazvukové diagnostické přístroje

12.Pokročilé zobrazovací metody - RTG, CT, MRI, PET

13.Radioterapie, stereotaktická radiochirurgie, Leksellův gamma nůž

14.Telemedicína

Osnova cvičení:

1. Úvodní seznámení s předmětem, MicroCap - seznámení se systémem

2. Vlastnosti elektrod pro snímání biologických potenciálů

3. Zesilovače biologických signálů

4. Výklad k laboratorním úlohám

5. Laboratorní úloha

6. Laboratorní úloha

7. Laboratorní úloha

8. Laboratorní úloha

9. Telemedicína

10.Telemedicína

11.Telemedicína

12.Prezentace samostatných prací

13.Prezentace samostatných prací

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní přehled v oblasti lékařské přístrojové techniky a umožnit jim praktické seznámení s vybranými přístroji při laboratorní výuce.

Studijní materiály:

1. Rozman, J. a kol.: Elektronické přístroje v lékařství. Academia, Praha, 2006.

2. Chmelař, M.: Lékařská technika I. CERM, Brno, 1995.

3. Penhaker, M.: Lékařská diagnostické přístroje - učební texty. VŠB - TU Ostrava, Ostrava, 2004.

4. Webster, J. G.: Medical Instrumentation - Application and Design. Wiley, 4 edition, 2007.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0M31ZLE
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:C3-135
Havlík J.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna
Út
St
Čt
místnost T2:C4-362
Havlík J.
Horčík Z.

14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Laborator K362
místnost T2:C4-362
Havlík J.
Horčík Z.

16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Laborator K362

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 8. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12526504.html