Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Základy lékařské elektroniky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A0M31ZLE Z,ZK 4 2P+2L česky
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Lékařská technika (A6M31LET)
Přednášející:
Jan Havlík (gar.)
Cvičící:
Jan Havlík (gar.), Zdeněk Horčík
Předmět zajišťuje:
katedra teorie obvodů
Anotace:

Absolventi předmětu získají základní přehled o možnostech využití elektronických přístrojů v biomedicínských aplikacích. Důraz je kladen na principy aplikované lékařské elektroniky používané v moderních přístrojích. Studenti se seznámí se strukturami a funkčními bloky jednotlivých diagnostických a terapeutických lékařských přístrojů a s jejich využitím v klinické praxi, především s elektrokardiografy, kardiostimulátory a defibrilátory, elektroencefalografy, elektromyografy, lékařskými monitory, přístroji pro měření krevního tlaku a průtoku krve, spirometry a pulsními oximetry, základy ultrazvukových diagnostických systémů, pokročilými zobrazovacími metodami, radioterapií a stereotaktickou radiochirurgií a telemedicínskými aplikacemi.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0M31ZLE

Požadavky:

Účast na cvičeních, absolvování laboratorní výuky, semestrální práce

Osnova přednášek:

1. Základy fyziologie

2. Biologické signály, artefakty biologických signálů

3. Struktura a typy lékařských přístrojů, elektrody pro snímání biologických potenciálů

4. Zesilovače biologických signálů

5. Elektrokardiografie

6. Kardiostimulátory, defibrilátory

7. Přístroje pro měření krevního tlaku a průtoku krve

8. Elektroencefalografie

9. Elektromyografie, měření tělesné teploty

10.Spirometrie, pulsní oximetrie

11.Ultrazvukové diagnostické přístroje

12.Pokročilé zobrazovací metody - RTG, CT, MRI, PET

13.Radioterapie, stereotaktická radiochirurgie, Leksellův gamma nůž

14.Telemedicína

Osnova cvičení:

1. Úvodní seznámení s předmětem, MicroCap - seznámení se systémem

2. Projektová výuka

3. Výklad k laboratorním úlohám

4. Zesilovače biologických signálů

5. Laboratorní úloha

6. Laboratorní úloha

7. Laboratorní úloha

8. Laboratorní úloha

9. Laboratorní úloha

10. Projektová výuka

11. Laboratorní úloha

12. Projektová výuka

13. Prezentace samostatných prací

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní přehled v oblasti lékařské přístrojové techniky a umožnit jim praktické seznámení s vybranými přístroji při laboratorní výuce.

Studijní materiály:

1. Rozman, J. a kol.: Elektronické přístroje v lékařství. Academia, Praha, 2006.

2. Chmelař, M.: Lékařská technika I. CERM, Brno, 1995.

3. Penhaker, M.: Lékařská diagnostické přístroje - učební texty. VŠB - TU Ostrava, Ostrava, 2004.

4. Webster, J. G.: Medical Instrumentation - Application and Design. Wiley, 4 edition, 2007.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0M31ZLE
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:C3-135
Havlík J.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna
Út
St
Čt
místnost T2:A3-413a
Havlík J.
Horčík Z.

14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Laborator K413A
místnost T2:A3-413a
Havlík J.
Horčík Z.

16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Laborator K413A

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12526504.html