Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Hardware pro multimédia

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A2B31HPM Z,ZK 6 2P+2L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra teorie obvodů
Anotace:

Předmět podává stručný základní předhled hardwaru používaného v multimédiích (MM). Neklade si ale za cíl encyklopedickou úplnost, místo toho jsou k podrobnější analýze vybrány ty prvky, na kterých lze demonstrovat zajímavá technická řešení a obecněji platné principy. Těžištěm je specializace číslicové techniky pro zpracování MM dat. Analogové obvody jsou popsány spíše jako doplněk techniky číslicové. Četné ukázky MM dat jsou použity k ilustraci funkce jednotlivých HW bloků.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD2B31HPM

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A2B31HPM

Požadavky:

Podmínkou zápočtu je práce na seminířích a prezentace samostatné práce.

Osnova přednášek:

1. Přehled zpracovávaných dat.

2. Vstup a výstup zvukových dat.

3. Zvukové a audio/video karty

4. Podpora multimediálních operací v procesorech.

5. Signálové procesory.

6. Specializované struktury a HW akcelerátory.

7. Komprese a dekomprese akustických a obrazových dat.

8. Přenos MM dat.

9. Připojení zařízení pro uložení multimediálních informací.

10. Zabezpečení MM dat.

11. Tvorba, úpravy a třídění MM dat.

12. Paralelizace operací nad MM a propojení komunikačním hardwarem.

13. HW pro interakci s uživatelem.

14. rezerva

Osnova cvičení:

1. PC pro MM, přehled

2. A/D, D/A, aliasing

3. Zvukové karty

4. Výkonové zesilovače

5. MM operace PC procesorů

6. Signálové procesory

7. Komprese

8. Akcelerátory grafických karet

9. Výpočet MM renderování na clusteru

10. Přenos dat

11. HW pro interakci s uživatelem

12. Prezentace samostatných prací

13. Prezentace samostatných prací

14. Zápočet

Cíle studia:

Seznámit studenta s principy hardwaru používaného v multimédiích natolik, aby zvládl výběr hardwaru vhodného pro určitou úlohu, návrh vazeb použitých bloků a základní principy jejich programování.

Studijní materiály:

1. Madisetti, V. K.: VLSI Digital Signal Processors, Butterworth-Heinemann, 1995

2. Bhaskaran, D.: Image & video compression standards: algorithms & architectures. Kluwer series in engineering & computer science, 1997

3. online zdroje, průběžně aktualizováno na http://noel.feld.cvut.cz/vyu/a2b31hpm

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A2B31HPM
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12524804.html