Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Syntéza multimediálních signálů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A2B31SMS Z,ZK 6 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra teorie obvodů
Anotace:

Předmět uvádí do základů algoritmů syntézy zvuků (každodenních, hudebních a řečových), číslicových audio efektů a sonifikace. Syntetické multimediální signály se používají

v moderních číslicových systémech, systémech virtuální reality, počítačových animacích, hrách a ve filmu. Teoretické koncepty z přednášek budou ve cvičeních doplněny praktickým programováním úloh v Matlabu.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD2B31SMS

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A2B31SMS

Požadavky:

Podmínkou udělení zápočtu je vypracování vybrané úlohy v MATLABu.

Osnova přednášek:

1. Úvod do číslicové syntézy multimediálních signálů; generování hudební stupnice

2. Tabulkové syntézy; časové a frekvenční transformace, časové obálky

3. Konkatenační a granulační syntézy; parametry, synchronní a asynchronní syntézy

4. Součtové syntézy a spektrální modelování; periodické neharmonické signály

5. Fázový vokodér; modifikace signálu ve frekvenční oblasti

6. Rozdílové syntézy; budící zdroje, jednoduché filtry, ekvalizéry, barevné šumy

7. Formantové syntézy; Klattův syntetizér, kaskádní a paralelní řazení, FOF

8. Lineární predikce; „cross“ syntéza řeči a hudby, modelování neřečových zvuků

9. Modulační syntézy; AM, tremolo, FM, vibráto, alarmy, každodenní zvuky a nástroje

10. Nelineární a tvarovací syntézy; Čebyševovy polynomy, komprese, expanze, zkreslení

11. Efekty založené na časovém zpoždění; echo, dozvuk, hřebenové a fázovací filtry

12. Prostorové efekty; pohyb signálu v prostoru, panning, hall, Schroederův dozvuk

13. Úvod do fyzikálního modelování; číslicové vlnovody, Karplusův Strongův algoritmus

14. Sonifikace biologických (EKG, EMG, EEG, FKG, EOG) a geologických dat, aplikace

Osnova cvičení:

1. Hudební stupnice, Morseova abeceda, simulace aliasingu, kvantování a komprese

2. Frekvenční a časové změny, tabulková syntéza banja a klarinetu

3. Konkatenační syntéza řeči, generování „sci-fi“ zvuků

4. Ptáci, syntézy trumpet, zvonů, gongů a činelů, banja, klarinetu, telefonu

5. Změna délky audio signálů, frekvenční posunutí, potlačení šumu

6. Syntézy perkusních nástrojů, letadla, větru, vln, houslí, kroků, souhlásky „s“

7. Formantová syntéza samohlásek, hudebních nástrojů a zvířecích hlasů

8. Resyntézy řeči, kytary, klavíru, kladiva, „cross“ syntéza hudby a řeči

9. Vibráto, tremolo, mince, kapky, alarmy, klepání, dřevo, klarinet, žestě, zvony

10. Aplikace efektů na drnknutí struny, buben, řeč

11. Simulace dozvuků (sklep, sprcha, chrám)

12. Implementace uvedených efektů na řeči a hudbě

13. Syntéza kytary, harfy, piana a bicích

14. Sonifikace EEG, EKG, FKG, EMG

Cíle studia:

Cílem studia je získání teoretických základů a praktického osvojení základních metod číslicové syntézy multimediálních signálů.

Studijní materiály:

Miranda, E.R.: Computer Sound Design, ISBN 0-240-51693-1, Focal Press, Oxford, 2002

Zölzer, U.: DAFX - Digital Audio Effects, ISBN: 0-471-49078-4, John Wiley & Sons, 2002

Čmejla, R., Sovka, P.: Úvod do číslicového zpracování signálů - cvičení, ČVUT 2005

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A2B31SMS
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 3. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12524704.html