Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Mobilní komunikační sítě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A2M32MKS Z,ZK 4 2P + 2L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Cílem předmětu je poskytnout souhrnný pohled na mobilní komunikace a to v

celé jejich šíři analogových i digitálních systémů. Hlavní důraz je přitom

kladen na stávající sítě GSM (včetně nových doplňujících technologií) a z

nich navazující přechod na sítě třetí generace (UMTS, LTE, ..). Řešena je i oblast

mobilních telekomunikací založených na využití telekomunikačních satelitů a

součástí přehledu jsou i veřejné a neveřejné radiové pagingové systémy a

radiové sítě.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD2M32MKS

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A2M32MKS

Požadavky:

Podmínky pro udělení zápočtu:

100% aktivní účast na cvičeních (v případě neúčasti náhrada cvičení formou dohodnutou s vedoucím cvičení).

Řádné vedení pracovního sešitu.

Osnova přednášek:

1. Telekomunikační systémy. Bezšňůrové telefonní přístroje. Mobilní buňkové sítě - analogové systémy.

2. Cellulární sítě. Modulační techniky. Mobilní buňkové telefonní sítě - digitální systémy. GSM.

3. GSM - architektura systémů a podsystémů. Přenos dat v systémech GSM - HSCSD, GPRS. EDGE.

4. Mobilní buňkové systémy třetí generace (UMTS). Struktura, standardy. Současný a budoucí rozvoj.

5. WiFi. 802.XX. Jednotlivé systémy a jejich aplikace.

6. WiMAX - 802.XX. Jednotlivé systémy a jejich aplikace.

7. Mobilní buňkové systémy. LTE. Struktura, standardy. Současný stav a budoucí rozvoj.

8. Mobilní buňkové systémy. Struktura, standardy. Současný a budoucí rozvoj.

9. Státní svátek.

10. Družicové komunikace. Telekomunikační družice GEO, MEO, LEO. GNSS - GPS, Galileo, ..

11. Exkurze u mobilního operátora - dohledové centrum

12. Mobilní sítě krátkého dosahu - Bluetooth, ....Aplikace mobilních komunikací a systémů GNSS.

13. Veřejné a neveřejné (spec.) rádiové sítě. Vojenské aplikace. Veřejné pagingové systémy.

Osnova cvičení:

1.Úvodní cvičení. Náplň cvičení. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v laboratoři. Požadavky pro udělení zápočtu.

2.Modelování bezdrátových sítí v prostředí MATLAB - úvod, modely přenosové cesty, pohybu uživatelů.

3.Modelování bezdrátových sítí v prostředí MATLAB - modely chybovosti kanálu, přenosu dat.

4.Zadání projektů. Úvod do laboratorních úloh.

5.Lab. č. 1 - sk. A - Datové přenosy v sítích GSM, UMTS a LTE.

6.Lab. č. 1 - sk. B - Datové přenosy v sítích GSM, UMTS a LTE.

7.Lab. č. 2 - sk. A - Bezdrátové sítě WiFi.

8.Lab. č. 2 - sk. B - Bezdrátové sítě WiFi.

9.Lab. č. 3 - sk. A - Navigace a lokalizace.

10.Lab. č. 3 - sk. B - Navigace a lokalizace.

11.Prezentace projektů.

12.Prezentace projektů.

13.Zápočet; náhradní cvičení.

Cíle studia:

Po absolvování předmětu získá student základní přehled o pevných i bezdrátových spojovacích systémech, mobilních a satelitních sítích a sítích WLAN a BWA

Studijní materiály:

1.Mouly, M., Pautet, M.-B.: The GSM Systems for Mobile Communications, 1992.

2.Bernhard H. Walke: Mobile Radio Networks. Networking and Protocols. John Wiley & Sons, Ltd. England, 1999.

3.Zoran Zvonar, Peter Jung, Karl Kammerlander: GSM Evolution towards 3rd Generation System. Kluwer Academic Publishers. England, 1999. ISBN 0-7923-8351-6.

4.Alex Brand, Hamid Aghvami: Multiple Access Protocoles for Mobile Communications, GPRS, UMTS and Beyond. John Wiley & Sons, Ltd. England, 2002. ISBN: 0-471-49877-7.

5.Harri Holma, Antti Toskala: WCDMA for UMTS. Radio Access For Third Generation Mobile Communications. John Wiley & Sons, Ltd. England, 2002. ISBN: 0-470-84467-1.

6.Gunnar Heine, Holger Sagkob: GPRS: Gateway to Third Generation Mobile Networks. Artech House, England, 2003. ISBN: 1-58053-159-8.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A2M32MKS
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12521304.html