Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Telekomunikační sítě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A2B32TSI Z,ZK 6 2P + 2L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Předmět se zabývá principy a funkcemi digitálních telekomunikačních zařízení, a to jak systémů přenosových, tak systému spojovacích. Po absolvování předmětu se studenti dokáží orientovat v široké problematice telekomunikací a budou schopni řešit dílčí problémy spojené s provozem sítě. Studenti se taktéž seznámí s problematikou VoIP, QoS či signalizací používaných v moderních pevných a bezdrátových sítích.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD2B32TSI

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A2B32TSI

Požadavky:

Labs measurement protocols, test.

Osnova přednášek:

1. Telefonní kanál, metody digitalizace telefonního signálu, PCM30/32.

2. Páteřní přenosové systémy a sítě.

3. Hierarchie přenosových systémů PDH, SDH, OTH.

4. Spojovací systémy, generace, klasické telefonní přípojky, ISDN.

5. Spojovací pole digitálních ústředen, signalizace.

6. Synchronizace sítě, hierarchie rozvodu taktu, vznik skluzů.

7. Sítě NGN.

8. Konvergence sítí, ATM, využití sítí TCP/IP.

9. Technologie VoIP. SIP. Kvalita služby (QoS).

10. Mobilní sítě, rozdělení, generace.

11. Základní principy komunikace a signalizace v mobilní síti.

12. Přístupové sítě, rozdělení, vlastnosti.

13. Přípojky xDSL, rozbor vlastností, aplikace.

14. Bezdrátové přístupové sítě.

Osnova cvičení:

1. Úvodní cvičení. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v laboratoři. Požadavky pro udělení zápočtu.

2. Logaritmické veličiny a popis přenosových řetězců I.

3. Logaritmické veličiny a popis přenosových řetězců II. Rozdělení do pracovních skupin, zadání seminárního projektu.

4. Laboratorní úloha č.1. (Konfigurace propojení a synchronizace v síti).

5. Laboratorní úloha č.2. (Měření na pobočkové ústředně).

6. Laboratorní úloha č.3. (Analýza účastnické přípojky).

7. Laboratorní úloha č.4. (Analýza protokolu TCP/IP).

8. Laboratorní úloha č.5. (Přenos hlasu v sítích IP).

9. Software používaný pro modelování a analýzy telekomunikačních sítí I.

10. Software používaný pro modelování a analýzy telekomunikačních sítí II.

11. Prezentace seminárního projektu. Kontrola vypracování laboratorních úloh.

12. Prezentace seminárního projektu. Kontrola vypracování laboratorních úloh.

13. Exkurze do vývojového a výzkumného centra (RDC).

14. Zápočet.

Cíle studia:

Students are acquainted with the principle function of selected technologies of telecommunications technology.

Studijní materiály:

1. Vodrážka, J. - Pravda. I.: Principy telekomunikačních systémů. Vydavatelství ČVUT, Praha. 2006.

2. Svoboda, J. a kol.: Telekomunikační technika (I. až III. díl), nakladatelství Sdělovací technika, Praha, 2002.

3. Halonen, T. - Romero, J. - Melero, J.: GSM, GPRS and EDGE Performance - 2nd edition. John Wiley & Sons, Ltd. England 2003.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A2B32TSI
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12520904.html