Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Podniková logistika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD1M16LOG Z,ZK 5 14+6s česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Logistika jako integrovaný systém v rámci řízení podniku. Logistika jako součást strategie podniku. Principy moderních logistických koncepcí a směru. Management, kooperace na logistickém řetezci, integrované řídící systémy. Postupy při organizování toku a výpočtech základních logistických veličin. Trh logistických služeb Logistické integrace včetne jejich právních, ekologických a ekonomických aspektů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1M16LOG

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M16LOG

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/podnikova-logistika

Osnova přednášek:

1.Pojetí logistiky a její vývoj.

2.Řízení toku materiálů.

3.Prvky logistického systému, podnikatelský řetězec, logistické vazby.

4.Zákaznický servis.

5.Logistické náklady.

6.Dopravní systémy.

7.Logistické technologie.

8.Pasivní prvky logistických systémů.

9.Aktivní prvky logistických systémů.

10.Logistické funkce.

11.Informační toky na logistickém řetězci.

12.Elektronický trh.

13.Moderní trendy v logistice.

14.Plánování, realizace a vyhodnocování logistických projektů.

Osnova cvičení:

1.Úkoly a pojetí logistiky.

2.Logistické řetezce.

3.Organizace logistiky v podniku.

4.Integrace materiálového toku.

5.Volba dopravního systému.

6.Volba skladovacího a prodejního systému.

7.Ukazatele ekonomického hodnocení.

8.Formy elektronického obchodování.

9.Elektronický trh.

10.Aplikace B2C.

11.Aplikace B2B.

12.Efektivnost elektronického obchodu.

13.Nové směry, příklady z praxe.

14.Vazby na CRM.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Bowersox, D. J., Closs, D. J., Helferich, O. K.: Logistical Management,. McGraw-Hill 1996

2.Sixta, J., Mačát V.: Logistika - teorie a praxe. CP Books 2005

3.Pernica, P.: Logistika pro 21. století. Radix, Praha 2004

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Další informace:
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/podnikova-logistika
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1239006.html