Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Management a ekonomika energetických soustav

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD1M16MES Z,ZK 6 14+6s česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Předmět umožňuje získání vědomostí a orientaci v oblasti managementu a ekonomiky energetických soustav. Charakterizuje náklady na energii, marginální náklady pro stanovení cen a tarifů. Nedílnými součástmi předmětu jsou principy trhu s jednotlivými formami energie a dlouhodobé a operativní rozhodování.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1M16MES

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M16MES

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/management-a-ekonomika-energet-soustav

Osnova přednášek:

1.Organizační uspořádání energetiky a plynárenství

2.Energetická politika ČR

3.Legislativa v energetice

4.Charakteristika nákladů na výrobu a dopravu energie

5.Marginální náklady na elektřinu

6.Trh s energií a přirozený monopol v energetice

7.Regulace chování energetických podniků a cen energie

8.Principy integrovaného plánování zdrojů

9.Ekonomický model energetického podniku

10.Optimalizace energetických prvků a systému

11.Ekonomické aspekty spolehlivosti dodávky energie

12.Operativní řízení energetických systémů

13.Metody řízení poptávky

14.Ekonomické aspekty mezinárodní spolupráce v energetice

Osnova cvičení:

1.Finanční a ekonomická studie výroby elektřiny a tepla - případová studie

2.Finanční a ekonomická studie výroby elektřiny a tepla - případová studie

3.Finanční a ekonomická studie výroby elektřiny a tepla - případová studie

4.Finanční a ekonomická studie výroby elektřiny a tepla - případová studie

5.Cenová analýza nákupu a prodeje elektřiny v ČR - případová studie

6.Cenová analýza nákupu a prodeje elektřiny v ČR - případová studie

7.Cenová analýza nákupu a prodeje zemního plynu v ČR - případová studie

8.Rozvoj energetické soustavy - technicko-ekonomická případová studie

9.Rozvoj energetické soustavy - technicko-ekonomická případová studie

10.Rozvoj energetické soustavy - technicko-ekonomická případová studie

11.Případová studie ekonomického hodnocení dovozu elektřiny do ES ČR

12.Případová studie ekonomického hodnocení dovozu elektřiny do ES ČR

13.Měrné tržby a tarify elektrické energie

14.Měrné tržby a tarify elektrické energie

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Ibler Z. a kol.: Energetika - technický průvodce 1. díl, BEN, 2002

2.Ibler Z. a kol.: Energetika v příkladech - technický pruvodce 2. díl, BEN

3.Vastl a kol.: Výtah ze studií zpracovaných pro Energetický regulační úřad ČR v letech 2002-2007

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Další informace:
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/management-a-ekonomika-energet-soustav
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1238906.html