Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Management výroby energie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD1M16MEE Z,ZK 5 14+6s česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Ekonomika a řízení energetických výroben a výroben průmyslu paliv, energetické bilance a kalkulace nákladů výroby energie - elektřina, pára, horká voda, uhlí, tekutá a plynná paliva, hospodárné rozdělování zatížení mezi energetické výrobny, nákladová analýza.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1M16MEE

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M16MEE

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/management-a-ekonomika-vyroby-energie

Znalosti z A1M16VEN a Energetická strojní zařízení nebo ekvivalent.

Osnova přednášek:

1.Specifické rysy technologie výroby energie

2.Řízení a organizace výrobních energetických podniků

3.Výrobně-hospodářská činnost, klasifikace a plánování

4.Organizace palivového hospodářství

5.Zúčtování spotřeby a zásob paliv, kalkulace nákladů na palivo

6.Organizace a řízení provozu energetických výroben

7.Řízení technologických procesů

8.Spotřební charakteristiky zařízení elektráren

9.Normování a plánování spotřeby paliv a energie

10.Energetická bilance tepelných a jaderných elektráren

11.Rozbor THU (metoda přímá a ÚKTE)

12.Kalkulace nákladů výroby elektrické energie a tepla

13.Analýza nákladů výroby elektrické energie a tepla

14.Klíčování nákladů při kombinované výrobě el. energie a tepla

Osnova cvičení:

1.Procvičení základních elektrárenských pojmů

2.Posouzení paroplynového cyklu s klasickou parní elektrárnou

3.Výpočet a konstrukce výkonových charakteristik energetických výroben

4.Analýza diagramu zatížení energetické výrobny

5.Analýza diagramu zatížení energetické výrobny - pokračování

6.Zhodnocení a účetní likvidace výsledků inventury uhelné skládky

7.Test

8.Výpočet hlavních a dílčích THU energetické bilance energetických výroben

9.Výpočet a konstrukce spotřební charakteristiky kombinovaného TG

10.Výpočet normované spotřeby paliva

11.Hospodárné rozdělování zatížení

12.Test

13.Rozbor THU metodou přímou a nepřímou (ÚKTE)

14.Volba metody klíčování nákladů na elektrickou energii a teplo

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Dvorský E., Hejtmánková P.: Kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie. BEN-technická literatura 2005.

2.Habřinský, J., Jäger, M.: Ekonomika a řízení výroby energie. Skripta ČVUT, Praha 1986

3.Koontz, H. - Weihrich, H. : Management. McGraw-Hill (10. Vydání 1993). Český překlad. Nakladatelství Victoria Publishing, Praha 1993.

4.Turner, C.: Energy Management Handbook. Lilburn USA, The Fairmont Press 1995.

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/management-a-ekonomika-vyroby-energie

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Další informace:
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/management-a-ekonomika-vyroby-energie
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1238806.html