Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Řešení problémů a hry

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD4B99RPH KZ 6 7KP+9KC česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

Hlavní motivací je naučit studenty přemýšlet o problémů inženýrským

způsobem. Rozmýšlení úlohy, dekompozice, definování rozhraní, způsob

testování jednotlivých mezikroků, ověření a testování úspěšnosti celé

úlohy.

Práce na zajímavých projektech by měla přirozeným způsobem přivést

studenty k otázkám, které by si studenti měli pokládat v teoretických

předmětech. Studenti by se měli na těžké předměty těšit, protože se

pořádně dozví, *proč* jim to nefungovalo.

Ukázat, že informatika na FEL je zajímavá, že to není jenom suché

programování GUI, či nezáživných aplikaci. Obecně, že je to více než

jen samotné kódování.

Primárním cílem, není aby studenti vypracovali bezchybně, ale aby se

naučili klást podstatně otázky.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A4B99RPH

Požadavky:

žádné

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu. Nekooperativní hry, představení první společné úlohy. Úvod do Pythonu.

2. Python, nutné minimum pro úplné začátečníky.

3. Python, velejemný úvod do objektů. Představení úlohy bludiště.

4. Motivační přednáška o vybraných problémech computer science a umělé inteligence.

5. Spam filter, Reversi, představení třetích úloh.

6. Motivační přednáška o vybraných problémech computer science a umělé inteligence.

7. Motivační přednáška o vybraných problémech computer science a umělé inteligence.

8. Shrnutí předmětu, diskuse nad dosaženými výsledky.

Osnova cvičení:

Ve cvičení budou studenti pracovat samostatně na alespoň dvou větších

úlohách. Budou programovat v Pythonu a Javě. Úlohy mají samostatně

odevzdávané a bodované podúlohy. Studenti budou svá řešení a návrhy

průběžně konzultovat v rámci cvičení. Množina úloh se bude průběžně

doplňovat a obměňovat.

Příkladz úloh:

Spam filtr. Jednoduchá detekce zpráv na základě výskytu podezřelých

slov. K dispozici trénovací i testovací množina.

Reversi, dvouhráčové hry.

Hledání cesty pro mobilního robota. Jednoduché bludiště, scéna

obsahující jednoduché geometrické objekty. úkolem je nalézt cestu pro

robota z bodů A do bodů B. Kritérium optimality může být různé.

Vězňovo dilema, klasický problém z teorie her se širokou aplikovalností.

Cíle studia:

Hlavní motivací je umožnit studentům reálné řešení světových problémů. Zahrnuje správné přemýšlení o

problému, jeho rozkladu, testování, ověřování, hodnocení.

Studijní materiály:

http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a4b99rph/literatura

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 7p+9c

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1237506.html